มูลนิธิ EDF รับมอบชุดตรวจโควิด-19 เพื่อส่งต่อให้นักเรียนไทยที่ด้อยโอกาส

231

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนายสรรเพชร นิลรัตน์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ และนายธัญญากร รัตนประสิทธิ์ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายรณรงค์ทุนการศึกษา รับมอบชุดตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 SARS-CoV-2 Antigen Test Kit ตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเองแบบเก็บตัวอย่างน้ำลายภายใต้แบรนด์ KISSH จำนวน 5,000 ชุด จากนายสันติพงษ์ สิริขจรเดชสกุล (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการ บริษัทเจเนอรัลไซแอนซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เพื่อส่งมอบต่อให้โรงเรียนด้อยโอกาสในโครงการของมูลนิธิ รวมทั้งใช้ทดสอบก่อนการจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ในโครงการที่มูลนิธิทำร่วมกับนักเรียนโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ