TOA เผย Q3/64 ยอดขายและกำไรชะลอตัว เชื่อมั่น Q4/64 ฟื้นตัวแกร่ง

119

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA เผยผลประกอบการไตรมาส 3 แม้จะชะลอตัวจากสถานการณ์โควิด-19 ที่รุนแรงและขยายวงกว้างมากขึ้น รวมถึงต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นตามตลาดโลก แต่ TOA ยังคงเดินหน้าเพิ่อขยายธุรกิจวัสดุก่อสร้างอย่างครบวงจร รองรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจภายหลังการผ่อนคลายความเข้มงวดของมาตรการควบคุมโรคต่างๆ  และการเปิดประเทศในไตรมาส 4

จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท  ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เผยว่า ยอดขาย 9 เดือนแรกของปี 2564 เป็นเงิน 12,899  ล้านบาท เติบโตขึ้นถึง 6%  โดยไตรมาส 3/2564   บริษัทฯ มียอดขาย 3,980 ล้านบาท ลดลง 1% (เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) ทั้งนี้จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีผลกระทบในวงกว้าง รวมถึงการยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19ที่เข้มงวดขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ทำให้ร้านโมเดิร์นเทรดบางสาขาต้องปิดการขาย ในขณะที่ร้านค้าสีและร้านโมเดิร์นเทรดที่ยังเปิดดำเนินการอยู่ต้องถูกลดชั่วโมงการขายลง  รวมไปถึงยอดขายของบริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม เมียนมาร์ ลาว และอินโดนีเซีย ต่างก็ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่นกัน

นอกจากนี้ราคาวัตถุดิบและต้นทุนโลจิสติกส์ปรับตัวสูงขึ้นตามตลาดโลก ขณะที่การปรับขึ้นราคาขายสินค้าเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ต้องล่าช้าจากแผนงานที่วางไว้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรงและยืดเยื้อ จึงส่งผลกระทบต่อกำไรขั้นตั้น และกำไรสุทธิของบริษัทฯ   สำหรับ 9 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเป็นเงิน 1,483 ล้านบาท ลดลง 4% ส่วนกำไรสุทธิสำหรับไตรมาส 3/2564 เป็นเงิน 268 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันปีก่อน 49% อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ปรับราคาขายสินค้าในรอบแรกแล้วเสร็จในปลายไตรมาส 3  และเริ่มปรับราคาขายสินค้าเป็นรอบที่ 2  ให้เหมาะสมกับราคาวัตถุดิบยังปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคมปีหน้า  ทำให้กำไรขั้นต้นจะกลับฟื้นตัวในไตรมาส 4 เป็นต้นไป

ด้วยภาพรวมของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศ มีแนวโน้มทิศทางลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการผ่อนคลายความเข้มงวดของมาตรการควบคุมโรคต่างๆ  และการเปิดประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา จะช่วยกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมถึงความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างที่จะเร่งตัวขึ้นจากการปรับปรุงซ่อมแซมพี่พัก  รีสอร์ท โรงแรม และสถานที่ต่างๆ เพื่อเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยภายหลังการเกิดอุทกภัยในพื้นที่หลายจังหวัด เป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของยอดขายในไตรมาส 4

จตุภัทร์ กล่าวต่อว่า บริษัทฯ เตรียมพร้อมรับโอกาสจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ทั้งการขยายธุรกิจวัสดุก่อสร้างอย่างครบวงจร และการมีบริการที่หลากหลายเพื่อมุ่งตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ภายใต้แนวคิด“Total Solution” อาทิ WHO Service”  เพื่อให้บริการงานช่างคุณภาพ  ศูนย์จำหน่ายสินค้า TOA ทั้งระบบ “Mega Paint & Home” และศูนย์จำหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ก่อสร้างของ TOA “Protect & Repair”  ที่จะช่วยเสริมการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน