BKI มอบสินไหมประกันภัย PA 1st VIP กว่า 1.6 ล้านบาท

166

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดย ศิริพร โพธิพงศา (ขวาสุด) ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาหาดใหญ่ เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA 1st VIP ซึ่งขายผ่านธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จากกรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตและเงินชดเชยรายได้ 12 เดือน จำนวนรวม 1,620,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่ จิโรจน์ วิไลกุล (ที่ 2 จากขวา) ผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นภรรยาของนายจเร บุญพันธ์ ผู้เอาประกันภัยที่เสียชีวิตจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยมี ศุกรพร ขจรวงษ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาห้าแยกสะพานติณสูลานนท์ ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาห้าแยกสะพานติณสูลานนท์ จ.สงขลา