ดี-แลนด์ ส่งความห่วงใยต่อบุตรหลานของลูกบ้าน ไปโรงเรียนปลอดภัย ห่างไกล Covid-19

142

เพิ่มเกียรติ โพธิเพียรทอง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี–แลนด์ กรุ๊ป จำกัด นำทีมพนักงานเดินสายส่งมอบความห่วงใย ต้อนรับเปิดเทอม ผ่าน Care Kit” ชุดดูแลตัวเองสำหรับป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ให้น้อง ๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาซึ่งเป็นสมาชิกในโครงการของ ดี-แลนด์ ที่ต้องเข้าสู่ระบบการเรียนในรูปแบบปกติ (On Site) ภายใต้แคมเปญ  “Back to School…ไปโรงเรียนอย่างปลอดภัย ห่างไกล Covid-19″ เพื่อให้เด็ก ๆ ไปโรงเรียนอย่างมีความสุข และปลอดภัย  ณ โครงการเดอะพราวไรส์ พระราม 2 – กาญจนาภิเษก