ธนาคารกรุงเทพ มอบเงิน 5 ล้านบาท สนับสนุน “โรงพยาบาลสนามแสงแห่งใจ

197

ธนาคารกรุงเทพ ได้ร่วมมอบเงิน 5 ล้านบาท สนับสนุนโครงการ “โรงพยาบาลสนามแสงแห่งใจ” สมทบทุนสร้างโรงพยาบาลสนาม 450 เตียง เพื่อรองรับและคัดกรองผู้ป่วยสีเขียวและเหลืองอ่อน ช่วยบรรเทาปัญหาผู้ป่วยล้นเตียง พร้อมแบ่งเบาภาระบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมรับมือสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ระลอก 3 ในช่วงที่ผ่านมา 

ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-2019 (โควิด-19) ระลอก 3 ที่ผ่านมา ซึ่งได้เกิดการระบาดในวงกว้างและส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ป่วยอาการหนักในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล นำมาซึ่งปัญหาผู้ป่วยล้นเตียงในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน แม้ทางภาครัฐจะได้เร่งตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติม พร้อมขยายการให้บริการ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น แต่ก็ยังไม่สามารถรองรับจำนวนผู้ป่วยที่ทวีจำนวนในขณะนั้นได้อย่างเพียงพอ

ธนาคารกรุงเทพ ในฐานะ “เพื่อนคู่คิด” และพร้อมช่วยเหลืออยู่เคียงข้าง ให้ก้าวข้ามวิกฤติไปด้วยกัน  จึงได้ร่วมมอบเงินจำนวน 5 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการ “โรงพยาบาลสนามแสงแห่งใจ” ร่วมกับภาคเอกชนผู้ก่อตั้งโครงการ ประกอบด้วย โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์MQDC (บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด) บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด บริษัท ทีแอนด์บี มีเดีย โกลบอล จำกัด มูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ มูลนิธิอริยวรารมย์ และมูลนิธิพุทธรักษา ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและบรรเทาวิกฤติการขาดแคลนเตียงในโรงพยาบาลหลัก ซึ่งเริ่มให้บริการมาตั้งแต่ช่วงเกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอก 3 จนสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลง โดยได้เปิดรับผู้ป่วยรายใหม่มาจนถึงวันที่31 ตุลาคม 2564 และให้บริการรักษาตลอดจนสิ้นสุดโครงการ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา

สำหรับโรงพยาบาลสนามแสงแห่งใจ เป็นโรงพยาบาลสนามขนาด 450 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยระดับสีเขียวและเหลืองอ่อน โดยแยกเป็นเตียงสำหรับผู้ป่วยหญิง 225 เตียง ผู้ป่วยชาย 225 เตียง พร้อมด้วยห้องอาบน้ำ 44 ห้อง แยกหญิงชาย และห้องสุขา 44 ห้อง เพื่อให้เกิดสุขภาวะที่ดี และปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีในชมุชน ประกอบกับยังมีโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิลเฮลท์แคร์เป็นหลักทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข หากมีผู้ป่วยที่มีอาการหนักขึ้นก็สามารถย้ายไปอยู่ที่ห้อง ICU ของทางโรงพยาบาลที่ได้ขยายเพิ่มจาก 20 ห้อง เป็น 85 ห้องเพื่อรองรับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที

“ธนาคารเล็งเห็นว่าการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแสงแห่งใจในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือชุมชน และสังคม ทั้งในและนอกพื้นที่แล้ว ยังเป็นการแบ่งเบาภาระให้บุคลากรทางการแพทย์ช่วงที่เกิดปัญหาสถานการณ์แพร่ระบาดอย่างหนัก รวมทั้งช่วยสนับสนุนการตรวจค้นหาเชิงรุกของโรงพยาบาลเดินหน้าได้อย่างเต็มที่ เพราะเป็นการช่วยคัดกรองแยกเคสผู้ป่วยไม่มีอาการหรืออาการน้อยออกมารักษาที่  โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่ผ่านมาของธนาคารซึ่งให้ความสำคัญกับการได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือภาคส่วนต่างๆ เพื่อรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มาโดยตลอด อาทิ มอบเงิน 40 ล้านบาท เพื่อร่วมสมทบทุนใน 4 โรงพยาบาล เพื่อร่วมสู้ภัยโควิด-19 , การให้ความร่วมมือกับสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 เพื่อเปิดพื้นที่สโมสรธนาคารกรุงเทพเป็นจุดบริการฉีดวัคซีนแก่กลุ่มผู้ประกันตน รวมทั้งการมอบชุดตรวจ ATKพร้อมกล่อง       บัวหลวงห่วงใย ซึ่งภายในบรรจุยาและเวชภัณฑ์เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด-19 รวมทั้งกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูงในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เป็นต้น” ทวีลาภ กล่าว