กรุงไทยพานิชประกันภัย ส่งประกันภัยรถยนต์ “รุ่นใหญ่ ใจเก๋า” ตีตลาดคนรุ่นใหญ่ ขับขี่อุ่นใจ คุ้มครองให้มากกว่าเดิม

168

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ เคพีไอ (KPI) เดินหน้าขยายฐานลูกค้า เจาะกลุ่มผู้สูงวัยด้วยแผนประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 แบบพิเศษ “รุ่นใหญ่ ใจเก๋า” ที่จะสนับสนุนให้ผู้สูงวัยได้ใช้ชีวิตทุกวันอย่างมีความสุข สามารถขับรถไปไหน ๆ ได้มั่นใจมากขึ้น เพิ่มความอุ่นใจให้ช่วยดูแลแทนลูกหลาน ที่มาพร้อมความคุ้มครองที่เหนือระดับสำหรับคนรุ่นใหญ่โดยเฉพาะ

ดร. พงษ์ภาณุ ดำรงศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เคพีไอ มีแผนที่จะปรับตัวและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงตัวเลขการเติบโตของสังคมผู้สูงอายุในระดับประเทศที่มีตัวเลขสูงขึ้น บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยสำหรับผู้สูงวัย ด้วยแนวคิดในเชิงบวกโดยไม่มองว่าผู้สูงอายุเป็นกลุ่มคนที่เป็นภาระต่อสังคม บริษัทจึงได้วางกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มนี้ ด้วยการออกผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยสนับสนุนหรือเสริมความเชื่อมั่นในการใช้ชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ ให้ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง ประกันภัยรถยนต์ ‘รุ่นใหญ่ ใจเก๋า’ จึงได้เพิ่มความคุ้มครองพิเศษที่นอกเหนือจากประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เพื่อดูแลให้ลูกค้ากลุ่มผู้สูงอายุ ขับรถได้อย่างอุ่นใจมากขึ้น พร้อมทีมผู้ช่วยส่วนตัว Senior Assistant Service ที่คอยให้บริการ 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องกังวลเรื่องอุบัติเหตุและสุขภาพ พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน หรือบริการให้คำปรึกษาทางการแพทย์ และอื่น ๆ ที่ทำให้ผู้ขับขี่และครอบครัวอุ่นใจว่าจะมีคนคอยดูแลอย่างใกล้ชิด”

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 แบบพิเศษ “รุ่นใหญ่ ใจเก๋า” เหมาะสำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีอายุระหว่าง 55-75 ปี พร้อมรับความคุ้มครองพิเศษที่มากกว่า เช่น รับค่าชดเชยระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ดูแลค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน บริการให้คำปรึกษาทางการแพทย์ ด้านโภชนาการและด้านสุขภาพ ดูแลค่าใช้จ่ายอุปกรณ์จำเป็นทางการแพทย์ คุ้มครองการโจรกรรมทรัพย์สินส่วนบุคคลภายในรถ รวมถึงบริการรับ-ส่งรถเข้าอู่ซ่อม และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์จะได้รับบัตร “รุ่นใหญ่ แคร์การ์ด” ที่ระบุหมายเลขติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน โดยในช่วงเริ่มต้นนี้ถือเป็นการศึกษาเพื่อนำข้อมูลจากผลตอบรับ ไปพัฒนาการบริการให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุด บริษัทจึงตั้งเป้ายอดขายแผนประกันภัยรถยนต์ “รุ่นใหญ่ ใจเก๋า” ในปี 2565 ที่ประมาณ 10 ล้านบาทต่อเดือน

“นอกจากนี้ เคพีไอ ยังให้ความสำคัญในการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน จึงมีแผนที่จะพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการ โดยมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นปี 2564 บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบต่าง ๆ ที่ทำให้กระบวนการพิจารณาสินไหมรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น เช่น มีการควบคุมราคาค่าซ่อมและราคาอะไหล่รถยนต์ให้มีมาตรฐานในราคาที่เป็นธรรมแก่ลูกค้าด้วยระบบ Electronics Motor Claim Solution (EMCS) การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลเพื่อเชื่อมต่อระบบรับแจ้งอุบัติเหตุ (E-hawk) มีระบบตรวจสอบอุบัติเหตุแบบ Real Time (M- survey) ระบบการอนุมัติค่าซ่อม (E-claim) และระบบการตั้งเบิก (E-Billing) ระบบการให้บริการสินไหม Counter (E-counter) ทำให้เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหมรถยนต์สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทสามารถให้บริการลูกค้าประกันภัยรถยนต์ได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นในปี 2564 นี้ ถือได้ว่ามีการบริหารจัดการและรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นที่น่าพอใจ ไม่ว่าจะเป็นโควิด-19 ภัยภิบัติหรือภัยธรรมชาติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยในช่วงไตรมาสที่สอง ของปี 2564 นี้ บริษัทมีผลประกอบการโตขึ้น โดยมีอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับตรงอยู่ที่ 17.35% และมีสัดส่วนยอดขายประกันภัยรถยนต์อยู่ที่ 39.43%” ดร.พงษ์ภาณุ กล่าวเสริม

ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 แบบพิเศษ “รุ่นใหญ่ ใจเก๋า” ได้ที่ โทร. 0 2624 1111 หรือ สามารถเข้าไปคำนวณเบี้ยประกันภัยผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์บริษัทฯ www.kpi.co.th โดยค่าเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับประเภทรถยนต์ ปี และรุ่นรถยนต์ โดยลูกค้าสามารถเลือกทุนประกันภัยได้ตามที่ต้องการ ค่าเบี้ยประกันภัยโดยเฉลี่ยที่ 15,000 บาท ซึ่งลูกค้าที่ซื้อผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 จะได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย 10%

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 แบบพิเศษ “รุ่นใหญ่ ใจเก๋า” มอบโอกาสให้คนรุ่นใหญ่สามารถขับรถเองได้โดยไม่มีอะไรต้องห่วง เพิ่มความอุ่นใจด้วยบริการเสริมพิเศษที่ดูแลคุณเสมือนคนในครอบครัว เพื่อให้คน “รุ่นใหญ่ ใจเก๋า” ทุกคนมั่นใจและขับรถอย่างมีความสุข