‘SMD’ ร่วมบริจาคชุดตรวจโควิด ATK ให้แก่คณะแพทย์ฯ รพ.รามาธิบดี มูลค่า 1.2 ล้านบาท

173

ดร.วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) หรือ  SMD ได้บริจาคชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 แบบตลับทดสอบด้วยตนเอง (Antigen Test Kit: ATK) จำนวน 10,000 ชุด รวมมูลค่า 1,200,000 บาท ให้แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมี ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา (ขวาสุด) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และ ศ.พญ. ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา (ซ้ายสุด) รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งมอบอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการตรวจวัดผลในการคัดกรองตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์