INETREIT ชูผลงาน Q3/64 ทำกำไรสุทธิ 45.99 ลบ. จ่ายปันผล 0.1269 บาทต่อหน่วย

161

กองทรัสต์ INETREIT โชว์ผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2564 ทำกำไรสุทธิ 45.99 ล้านบาท ประกาศจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยครั้งแรกหลังเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในอัตรา 0.1269 บาทต่อหน่วย ตอกย้ำศักยภาพกองทรัสต์และทรัพย์สินโครงการ INETIDC3 เฟส 1 ในจังหวัดสระบุรี ที่มีคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยเทียบกับชั้นระดับโลก ได้รับประโยชน์จากความต้องการจัดเก็บข้อมูลในระบบคลาวด์ที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในยุคดิจิทัล  

พรวิสาข์ มังกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเน็ต รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ เปิดเผยว่า หลังจากบริษัทฯ นำทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไอเน็ต (INETREIT) เข้าจดทะเบียนและซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ สิงหาคมที่ผ่านมา ได้มุ่งเน้นการบริหารจัดการกองทรัสต์ฯ เพื่อสร้างผลการดำเนินงานและจ่ายผลตอบแทนที่ดีแก่นักลงทุน โดยผลการดำเนินงานในไตรมาส 3/256โดยมีรายได้รวม 64.03 ล้านบาท โดยรายได้หลักมาจากรายได้จากเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  และมีรายได้จากการลงทุนสุทธิ  45.99 ล้านบาท  

ทั้งนี้ แม้ภาพรวมเศรษฐกิจในไตรมาส ที่ผ่านมาอยู่ในช่วงชะลอตัว แต่ความต้องการจัดเก็บข้อมูลในระบบคลาวด์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานสู่ยุคดิจิทัล ประกอบกับศักยภาพของโครงการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล INETIDC3 เฟส 1ในจังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทรัสต์ INETREIT มีความทันสมัยและมาตรฐานด้านความปลอดภัยสูงเทียบชั้นได้กับผู้ให้บริการชั้นนำจากต่างประเทศ ส่งผลให้มีลูกค้าจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนใช้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากไว้ในระบบคลาวด์ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าการลงทุนเซิร์ฟเวอร์เพื่อจัดเก็บข้อมูลเอง ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและการบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์ในระยะยาว

ล่าสุด ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในอัตรา 0.1269  บาทต่อหน่วย เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 17 พฤศจิกายนนี้ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ ธันวาคม  2564

“เรามองว่าความต้องการใช้บริการจัดเก็บข้อมูลในระบบคลาวด์มีแนวโน้มเติบโตได้ดีในอนาคต ซึ่งจะทำให้กองทรัสต์ได้รับประโยชน์จากการขยายฐานลูกค้าและใช้บริการอย่างต่อเนื่องจากฐานลูกค้าเดิม ทั้งนี้ กองทรัสต์ INETREIT ได้ทำสัญญาปล่อยเช่าทรัพย์สินแก่ บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย หรือ INET เพียงรายเดียวตลอดอายุการเช่า โดยมีข้อตกลงปรับขึ้นค่าเช่าปีละ ครั้ง ในอัตรา 2% ต่อปี จึงทำให้ INETREIT มีรายได้ที่มั่นคงและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์” พรวิสาข์ กล่าว