FWD ประกันชีวิต คว้ารางวัลตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่น Prime Minister’s Insurance Awards 2021

493

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย สหพล พลปัถพี (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานช่องทางตัวแทน พร้อมด้วยตัวแทนประกันชีวิต รับรางวัล “ตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่น” ในพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2564 (Prime Minister’s Insurance Awards 2021) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  โดยในปีนี้มีตัวแทนประกันชีวิต จำนวน ท่าน ได้แก่ ณัฐชานันท์  นันทพงศ์โภคินรักษิณา  หิรัญภัคภณ  และ ภัทนี  ศิริวารินทร์ ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล จากจำนวน 20 รางวัล ของตัวแทนในธุรกิจประกันทั่วประเทศกว่า 270,000 คน  ซึ่งนับว่าเป็นรางวัลอันน่าภาคภูมิใจที่แสดงให้เห็นถึงต้นแบบตัวแทนประกันชีวิตผู้มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาตนเองและการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการทำงานของตัวแทนเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ที่เป็นมืออาชีพ และจริงใจในการให้บริการลูกค้า ด้วยแนวทางการทำงานที่ยึดถือความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อสร้างประสบการณ์ด้านประกันชีวิตที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่จะเปลี่ยนมุมมองของผู้คนที่มีต่อการประกันชีวิต