เมืองไทยประกันชีวิต รับ 2 รางวัลใหญ่ระดับสากล จาก Insurance Asia Awards 2021

171

สาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ดร.สุธี โมกขะเวส กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับ รางวัลใหญ่ระดับสากล “DomesticLife Insurer of the Year – Thailandและ Health Insurance Initiative of the Year – ThailandจากInsurance Asia Awards 2021 สุดยอดความสำเร็จที่สะท้อนถึงความเชื่อมั่น พร้อมยกระดับองค์กรสู่ความเป็นสากล ซึ่งเป็นบริษัทประกันชีวิตเพียงแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ตอกย้ำนโยบาย MTL Trusted Lifetime Partner” ด้วยความโดดเด่นด้านนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทางการขายที่หลากหลายที่สามารถ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุก Journey ในแบบที่มีความเฉพาะตัวของบุคคล (Personalization) มากยิ่งขึ้น ณ เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่