กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัล “Most Promising New Product – Technology”

190

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต โดย ภควิภา เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายลูกค้า คว้ารางวัล “Most Promising New Product – Technology” จาก CMO Asia Excellence Awards 2021 ซึ่งรางวัลนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ และความสำเร็จของบริษัทฯ ทุ่มเทพัฒนาแอปพลิเคชัน Emma by AXA ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่สำคัญ ซึ่งตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง พร้อมทั้งเคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป

ทั้งนี้ รางวัล CMO Asia Excellence Awards 2021 ได้รับการจัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะผลักดันและเชิดชูนักการตลาดรวมถึงผลงานในภูมิภาค ที่มีผลงานโดดเด่นผ่านความสำเร็จทั้งในด้านธุรกิจ การพัฒนานวัตกรรมและบุคลากร