อิตัลไทยวิศวกรรมลงนามสัญญาจ้างกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก่อสร้างสถานีไฟฟ้าเชียงใหม่ 5

244

ประพันธ์ สีนวล (ซ้าย) รองผู้ว่าการวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ ธงชัย วิจารณ์้เจริญ (ขวา) รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้า บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด ร่วมลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าเชียงใหม่ 5 จังหวัดเชียงใหม่ มูลค่างานกว่า 223 ล้านบาท โดยมีทีมผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม 211 ชั้น 2 อาคารศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า (SCADA) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการลงนามสัญญาจ้างร่วมกับการไฟฟ้าภูมิภาค สำหรับงานก่อสร้างโครงการ Smart Grid  หรือ  Sub Station ไปแล้วหลายโครงการ และยังคงเดินหน้าอย่างเต็มตัวเพื่อที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญงานก่อสร้างในด้านธุรกิจดังกล่าว เพื่อรองรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่นำไปสู่การพัฒนาระบบของประเทศ