JWD โชว์ฟอร์มเด่น คว้า 2 รางวัลใหญ่จากงาน SET Awards 2021

190

ชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JWD รับ รางวัลจากงาน SET Awards 2021 ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในรูปแบบ Virtual Ceremony ประกอบด้วย กลุ่มรางวัล Business Excellence : Best Investor Relations Awards ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท และกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence : Rising Star Sustainability Awards ที่ได้รับเป็นครั้งแรกในปีนี้ ตอกย้ำถึงการให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักลงทุน ตลอดจนการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลกิจการที่ดีและผู้มีส่วนได้เสียรอบด้าน