มูลนิธิฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น สมทบทุนช่วยเหลือการแพร่ระบาดโควิด-19

169

มาซาอากิ ยานากิย่า (กลาง) ประธานบริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท ภายใต้ “มูลนิธิฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น” แก่ ศ.นพ.พรชัย สิมะโรจน์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสมทบทุน โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 มูลนิธิรามาธิบดี ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี