กรุงเทพประกันชีวิต คว้ารางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี 2563

261

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกเป็น บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี 2563 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้แก่บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานโดดเด่นทั้งในด้านผลการดำเนินงานทางการเงินที่มั่นคง การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนการให้บริการแก่ประชาชนและมอบประโยชน์ต่อสาธารณชน โดยพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) จัดขึ้นในรูปแบบไฮบริด ออนไลน์ เพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจาก นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้มอบ และดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ร่วมแสดงความยินดี

        โชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กรุงเทพประกันชีวิตมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับความสำเร็จในครั้งนี้  ซึ่งรางวัลอันทรงเกียรติที่ได้รับ เป็นผลสะท้อนอันเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกภาคส่วนในองค์กร ที่ร่วมกันขับเคลื่อนให้กรุงเทพประกันชีวิตก้าวไปข้างหน้า สู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมประกันชีวิตด้วยการบริหารงานที่โดดเด่นและมุ่งพัฒนาองค์กรแบบรอบด้าน ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร ผลิตภัณฑ์ ช่องทางการขาย และบริการที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกกลุ่ม พร้อมนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามารองรับการทำงานและให้บริการที่สะดวกสบายและรวดเร็วแก่ผู้เอาประกัน ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน”

นอกจากนี้ ตัวแทนประกันชีวิตจากกรุงเทพประกันชีวิต ยังได้รับรางวัลตัวแทนประกันชีวิตคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2563 จำนวน 1 ท่าน คือ อรุณีย์ ไชยชมพู ซึ่งรางวัลแห่งความสำเร็จนี้ สะท้อนถึงคุณภาพและความเป็นมืออาชีพของตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทเป็นอย่างดี

กรุงเทพประกันชีวิต ขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่าน อันเป็นแรงผลักดันให้บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าด้วยมาตรฐานการดำเนินงานและบริการที่เป็นเลิศ อันนำมาซึ่งรางวัลแห่งเกียรติยศอันภาคภูมิใจครั้งนี้ เราพร้อมอยู่เคียงข้างสร้างความมั่นคงในชีวิตผ่านการวางแผนทางการเงินอย่างรอบด้าน เพื่อมอบความสุขและสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างยั่งยืน