อมตะ คว้ารางวัล Best Sustainability ในเวที SET Awards 2021

192

“อมตะ” ปลื้มคว้ารางวัล Best Sustainability ในเวที SET Awards 2021 สะท้อนความสำเร็จการพัฒนานิคมฯ สู่การเป็นเมืองสมบูรณ์แบบ มุ่งเน้นขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความเป็นเลิศด้านความยั่งยืน สร้างประโยชน์ให้ทุกฝ่ายแบบ “ALL WIN”

นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)  (AMATA) เปิดเผยว่า อมตะได้รับรางวัล Best Sustainability Awards ในงาน SET Awards 2021 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์สูงกว่า 10,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร

ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของบริษัทอมตะที่มุ่งมั่นพัฒนานิคมอุตสาหกรรมให้เป็นสมาร์ทชิตี้ที่เป็นเมืองสมบูรณ์แบบ ที่ให้ความสำคัญทั้งในเรื่องของการพัฒนาด้านการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในนิคมฯ ที่เป็นไปตามเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนในกระบวนการผลิตสาธารณูปโภค และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ที่เป็นไปตามทางการดำเนินงานเพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์บนปรัชญา “ALL WIN”