กทปส. แนะนำรายการดี ๆ เพื่อเยาวชนไทย กับ รายการสุภาษิต คำ ปัง ปัง”

262

 กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. แนะนำรายการดี ๆ ผ่านโครงการสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ “สุภาษิต คำ ปัง ปัง” (คำดัง อินเทรนด์) จัดทำโดย บริษัท เซเท่น กราฟฟิก แอนด์ มีเดีย จำกัด

          รายการสุภาษิต คำ ปัง ปัง” (คำดัง อินเทรนด์) จัดทำขึ้นเพื่อให้เยาวชน ประชาชนทั่วไปรู้จักและเข้าใจถึงคำภาษาไทยร่วมสมัย สามารถนำคำภาษาไทยร่วมสมัยไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และรู้ถึงที่มา รากภาษาไทยในอดีต เพื่อคงคุณค่าและอนุรักษ์มรดกทางภาษาวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป

         กทปส. ฝากติดตามรับชมผลงาน “สุภาษิต คำ ปัง ปัง” (คำดัง อินเทรนด์) ได้ที่

          Youtube Channel      : กทปส. – กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ

          Playlist                     : https://www.youtube.com/playlist…

          Website                   : https://btfp.nbtc.go.th/portfolio.aspx

          Facebook                 : กทปส. – กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ

          Twitter                     : https://twitter.com/BTFP8