หุ้นกู้ ‘เงินติดล้อ’ 5,000 ล้านบาท สุดฮอต นักลงทุนตอบรับ ยอดจองล้น 4.2 เท่า

180
ปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล

บมจ.เงินติดล้อ (TIDLOR) ชูความสำเร็จหุ้นกู้ 5,000 ล้านบาท นักลงทุนตอบรับล้นหลามเกินความคาด หมาย หนุนยอดจองล้น 4.เท่า คิดเป็นมูลค่ากว่า 21,000 ล้านบาท จากแผนเสนอขาย 5,000 ล้านบาท ตอกย้ำความเชื่อมั่นของนักลงทุนในศักยภาพทางธุรกิจและโอกาสเติบโตในอนาคต  

          ปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเกินความคาด ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ วงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท รวมหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติม (Greenshoe) วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยมีนักลงทุนแสดงความจำนงเข้าลงทุน (Bookbuilding) ในหุ้นกู้ของบริษัทฯ มากกว่า 4.เท่า เมื่อเทียบกับแผนการเสนอขาย หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 21,000 ล้านบาท 

ทั้งนี้ หุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้รับความสนใจจากนักลงทุนสถาบันเป็นจำนวนมาก ที่ให้ความเชื่อมั่นในศักยภาพธุรกิจและแนวโน้มการเติบโตในอนาคต โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับไปชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 

สำหรับรายละเอียดของหุ้นกู้ที่เสนอขายดังกล่าว มีกำหนดไถ่ถอนภายใน ปี กำหนดอัตราดอกเบี้ย ปี 0.97% และอัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1.17% โดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้จากทริสเรทติ้ง ในระดับ ‘A’ แนวโน้ม ‘Stable’ หรือ ‘คงที่’

“จากผลการตอบรับการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้นำในธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันและหนึ่งในผู้นำธุรกิจนายหน้าประกัน ที่มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจและยกระดับการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์มและเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงินแก่ผู้คนในสังคมอย่างเท่าเทียม ซึ่งทำให้เงินติดล้อแตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่นๆ และเสริมความแข็งแกร่งด้านเงินทุนให้สามารถขยายกิจการได้ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้” ปิยะศักดิ์ กล่าว 

สำหรับผู้สนใจเยี่ยมชมข้อมูลเงินติดล้อเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.tidlor.com