BKI ประเดิมออกแผนประกันภัยพืชเศรษฐกิจ “กัญชากัญชง”

400

กรุงเทพประกันภัย ผู้นำในการออกแผนประกันภัยพืชเศรษฐกิจกัญชากัญชง ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับต้นกัญชากัญชง พืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้กับชุมชน โดยมุ่งบรรเทาความเสียหายทางการเงินให้แก่ผู้ที่ปลูกพืชเศรษฐกิจดังกล่าว เบี้ยประกันภัย 4-25 บาทต่อต้น เริ่มเปิดขายเร็วๆ นี้

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI หนึ่งในผู้ริเริ่มการออกแผนประกันภัยพืชเศรษฐกิจกัญชากัญชง เพื่อสร้างความอุ่นใจให้แก่ผู้ที่มีใบอนุญาตการปลูกกัญชาและกัญชงตามกฎหมาย ทั้งการปลูกแบบกลางแจ้ง (Outdoor) และการปลูกในโรงเรือนกรีนเฮาส์ (Greenhouse) รวมไปถึงการปลูกในสถานที่ปิด (Indoor) ให้ความคุ้มครองครอบคลุมความเสียหายต่างๆ โดยสิ้นเชิงที่อาจเกิดขึ้นกับต้นกัญชากัญชงหลังจากพ้นระยะเวลารอคอย 7 วัน อันเกิดจากภัยหลักซึ่งได้แก่ ภัยลมพายุ ลูกเห็บ น้ำท่วม ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ไฟป่า รวมถึงการถูกกระแทก การชน การผลัก หรือการหักลำต้นโดยสัตว์ป่าหรือสัตว์เลี้ยงที่ไม่ใช่ของผู้เอาประกันภัย ตลอดจนให้ความคุ้มครองภัยเพิ่มเติม ได้แก่ แผ่นดินไหว ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ ซึ่งบริษัทฯ จะรับประกันภัยต้นกัญชากัญชงอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันเริ่มต้นการเพาะปลูก และมีระยะเวลาความคุ้มครอง 180 วันหรือสิ้นสุดเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยคาดว่าจะเปิดขายอย่างเป็นทางการเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ สำหรับแผนประกันภัยกัญชากัญชงดังกล่าว เกิดจากความร่วมมือที่ริเริ่มโดยบมจ.ทีคิวอาร์ บมจ.กรุงเทพประกันภัย และบมจ.ทิพยประกันภัย ที่เห็นความสำคัญต่อการสร้างความอุ่นใจให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับใบอนุญาตในการปลูกกัญชาและกัญชงสำหรับใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นประโยชน์ต่างๆได้ โดยมุ่งเน้นการบรรเทาความเสียหายทางการเงินให้แก่ผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจกัญชากัญชง ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากภัยพิบัติต่างๆ สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0 2285 8711