ศรีตรังโกลฟส์ เปิดโรงงานสุราษฎร์อีกครั้ง หลังปลอดโควิด -19

233

หลังพบพนักงานโรงงานจังหวัด สุราษฎร์ธานีติด COVID-19 พร้อมกับปิดโรงงานชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค.ที่ผ่านมา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและฉีดพ่นฆ่าเชื้อทำความสะอาดภายในโรงงาน ล่าสุด จริญญา จิโรจน์กุล’ ผู้บริหารบมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)- STGT ก็ประกาศว่าโรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีกลับมาเปิดดำเนินการอีกครั้งตั้งแต่วันที่ มิ.ย.ที่ผ่านมา พร้อมมาตรการป้องกันอย่างเข้มข้นเพื่อให้ความมั่นใจด้านความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค โดยโรงงานสุราษฎร์ฯ มีกำลังการผลิตถุงมือยางไนไตรล์ประมาณ 18 ล้านชิ้น คิดเป็น 20% ของกำลังการผลิตรวมทุกโรงงานของ STGT ที่ 90 ล้านชิ้นต่อวัน ส่วนโรงงานจังหวัดตรังล่าสุดอยู่ระหว่างดำเนินการตามมาตรการยับยั้งการแพร่ระบาด เพื่อกลับมาเปิดดำเนินการอีกครั้งโดยเร็ว