LPN ปลื้ม ปิดการขายหุ้นกู้ อายุ 3 ปี ตามเป้า 1,500 ล้านบาท

246

LPN ผู้ดำเนินธุรกิจทางด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรชั้นนำ ซึ่งให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยภายใต้แนวคิด “ชุมชนน่าอยู่” ประกาศความสำเร็จในการปิดการขายหุ้นกู้อายุ ปี วงเงิน 1,500 ล้านบาท หลังผู้ลงทุนทั่วไปให้ความสนใจจองซื้อเต็มจำนวน เชื่อผู้ลงทุนมั่นใจในศักยภาพของบริษัทผ่านการพิสูจน์บนเส้นทางของกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากว่า 30 ปี รวมถึงพึงพอใจผลตอบแทนที่ 3.95% ต่อปี  

อภิชาติ เกษมกุลศิริ  เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงด้านการเงิน บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN)  เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของ LPN ระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม ทีผ่านมา ประสบความสำเร็จมีผู้ลงทุนสนใจเป็นจำนวนมาก บริษัทจึงได้พิจารณาออกหุ้นกู้สำรองเพิ่มเติม รวมมูลค่าเสนอขาย ทั้งสิ้น 1,500 ล้านบาท ตอกย้ำความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนในการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งผลตอบแทนที่ดี มีระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ตอบโจทย์ผู้ลงทุนที่แสวงหาการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอจากบริษัทที่ได้รับการยอมรับและผ่านการพิสูจน์บนเส้นทางของกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากว่า 30 ปี โดยทั้งบริษัทและหุ้นกู้ได้รับการจัดเครดิตเรทติ้งที่ระดับ ‘BBB+’ แนวโน้ม ‘คงที่’ ซึ่งสะท้อนถึงความเป็นผู้นำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของ LPN ซึ่งรวมถึงการมีแบรนด์ที่เป็นที่ยอมรับในกลุ่มที่อยู่อาศัยระดับกลางถึงกลางล่าง และบริการหลังการขายที่ดี

บริษัทขอขอบคุณผู้ลงทุน ที่ให้การสนับสนุนหุ้นกู้ LPN รวมถึงขอบคุณสถาบันการเงินที่ทำหน้าที่จัดจำหน่าย โดยการระดมทุนครั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปซื้อที่ดินเพื่อใช้ขยายกิจการและรองรับเป้ารายได้และการเติบโตในอนาคต เพื่อสร้างฐานการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป” อภิชาติ กล่าว

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา เป็นบทพิสูจน์ของความแข็งแกร่งของ LPN และความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะเติบโตอย่างยั่งยืน โดยยังคงรักษาความสามารถในการแข่งขัน ผ่านการบริหารงานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ นโยบายทางการเงินที่มีวินัย และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด