ไทยสมุทรประกันชีวิต ส่ง“ โอเชี่ยนไลฟ์ สมาร์ท พลัส 19/9”พลัสความมั่นใจในการใช้ชีวิต

591

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ แนะทางเลือกใหม่ให้คุณเพิ่มความมั่นใจในการใช้ชีวิต ด้วยแบบประกันสะสมทรัพย์แบบมีเงินปันผลครั้งแรกจาก OCEAN LIFE ไทยสมุทร “โอเชี่ยนไลฟ์ สมาร์ท พลัส 19/9” แบบประกันที่ให้ความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 160% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (ระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 8 – 19) พร้อมรับเงินคืนระหว่างสัญญาทุก ๆ 4 ปี รับ 4% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 4 และ 8 และ 6% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 12 และ 16 โดยเมื่อครบกำหนดสัญญารับเงิน 160% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย รวมรับผลประโยชน์ตลอดอายุสัญญา 180% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย พร้อมโอกาสรับเงินปันผลเมื่อครบสัญญา โดยเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนตลอดระยะเวลาสัญญาที่บริษัทฯ จัดสรรให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งผลตอบแทนดังกล่าวอาจแตกต่างกันในแต่ละปี และแตกต่างในแต่ละแบบประกันภัย ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทฯ พิจารณา ณ วันครบกำหนดสัญญา

นอกจากนั้นยังสามารถเพิ่มเติมความคุ้มครองอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ หรือสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุ “โอเชี่ยนไลฟ์ สมาร์ท พลัส 19/9” ระยะเวลาเอาประกันภัย 19 ปี จ่ายเบี้ยประกันภัยเพียง 9 ปี รับประกันภัยบุคคลอายุตั้งแต่ 30 วัน – 70 ปี สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยได้ตามความเหมาะสม ทั้งรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน หรือรายเดือน เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุด 100,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

โอเชี่ยนไลฟ์ สมาร์ท พลัส 19/9 ประกันสะสมทรัพย์แบบมีเงินปันผลจาก OCEAN LIFE ไทยสมุทร ประกันที่มีครบทุกความต้องการ ทั้งความคุ้มครองชีวิต, เงินคืนระหว่างสัญญา, เงินครบกำหนดสัญญา พร้อมโอกาสรับเงินปันผล* ที่เพิ่มโอกาสให้ผลตอบแทนของคุณงอกเงยขึ้น อีกทั้งยังสามารถขอทำสัญญาเพิ่มเติม เช่น สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ หรือสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุ เป็นต้น เพื่อเติมเต็มให้ครบทุกความต้องการได้ รับประกันภัยบุคคลอายุตั้งแต่ 30 วัน – 70 ปี สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยเป็น รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน หรือรายเดือน และเบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อยภาษีได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปี

จุดเด่นโอเชี่ยนไลฟ์ สมาร์ท พลัส 19/9

  • รับความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 160% (ระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 8 – 19)
  • รับเงินคืน 4% ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 4 และ 8
  • รับเงินคืน 6% ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 12 และ 16
  • รับเงินครบกำหนดสัญญา 160% พร้อมโอกาสรับเงินปันผล*
  • รวมรับผลประโยชน์ตลอดอายุสัญญา 180% (ส่วนที่รับรองการจ่าย)
  • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปี
  • สามารถขอทำสัญญาเพิ่มเติมได้

ข้อควรทราบ:

*เมื่อครบกำหนดสัญญา บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลที่ไม่รับรองการจ่ายให้ผู้เอาประกันภัย โดยเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนหลังหักด้วยต้นทุนทั้งหมดตลอดระยะเวลาสัญญาที่บริษัทฯ จัดสรรให้ผู้เอาประกันภัย ซึ่งผลตอบแทนดังกล่าวอาจแตกต่างกันในแต่ละปี และแตกต่างในแต่ละแบบประกันภัย ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผลที่บริษัทฯ พิจารณา ณ วันครบกำหนดสัญญา

• โอเชี่ยนไลฟ์ สมาร์ท พลัส 19/9 เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันโอเชี่ยนไลฟ์ สมาร์ท แพลน 19/9 (มีเงินปันผล)

• การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

• ความคุ้มครองและการจ่ายผลประโยชน์ต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรม์

• การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

OCEAN LIFE ไทยสมุทร เดินหน้าดำเนินธุรกิจภายใต้ Love Mindset พร้อมใช้นวัตกรรมการประกันชีวิต สร้างสรรค์บริการที่เหนือความคาดหมาย เพื่อทำให้การประกันชีวิตเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน ในขณะเดียวกันเพื่อลดความเสี่ยงจากโควิด-19 เรามีตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพที่พร้อมแนะนำแบบประกันในรูปแบบ Digital Face to Face สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.oceanlifeonline.com หรือ ติดต่อที่ปรึกษาทางการเงิน โทร.0 2207 8888