เมืองไทยประกันชีวิต X ดิ แอสเพน ทรี จัด “อีลิท เฮลท์” เสริมความมั่นคงชีวิตระยะยาวลูกบ้าน

806

พัฒนาการของการดูแล รักษาร่างกาย และสุขภาพ ยิ่งพัฒนาไปได้ไกลมาเท่าไหร่ แน่นอนว่า จะทำให้คนเรามีอายุยืนยาวมากขึ้น ผลที่ตามมาคือ การมาถึงของสังคมสูงวัย ที่คนในประเทศจะมีผู้สูงวัยมากขึ้น

ประเทศไทยก็ถือว่ากำลังอยู่ในสภาวะเข้าใกล้สังคมสูงวัย โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ ให้ข้อมูลว่า ในปี 2564 นี้ ประเทศไทยจะกลายเป็น ประเทศที่มีสังคมผู้สูงโดยสมบูรณ์  Complete Aged Society โดยมีจำนวนผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป แตะ 20% ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ และในอีก  14 ปีข้างหน้า คือปี 2578  ก็จะเปลี่ยนสภาพเป็นสังคมผู้สูงวัยระดับสุดยอด หรือ Super Aged Society มีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มถึง 28% ของประชากรในประเทศทั้งหมด

และปัญหาที่จะตามมาคือ คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเหล่านี้จะเป็นอย่างไร หากไม่มีการวางแผนชีวิตที่ดี

เป็นที่มาของโครงการ “ดิ แอสเพน ทรี  (The Aspen Tree)” ที่เปิดให้สำหรับผู้ที่วางแผนการใช้ชีวิตในระยะยาว โดยบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC)

วิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) เผยว่า โครงการดิ แอสเพน ทรี (The Aspen Tree by MQDC) คือโครงการที่พักอาศัยพร้อมมอบบริการดูแลตลอดชีวิต สำหรับผู้ที่ต้องการวางแผนการใช้ชีวิตในระยะยาว ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป โดยโครงการฯ เพียบพร้อมทั้งที่พักอาศัย สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการอย่างครบครัน เป็นสังคมแห่งการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพสำหรับผู้สูงวัยที่แรกของประเทศไทย และครบวงจรที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเดอะ ฟอเรสเทียส์ (The Forestias) โครงการเมืองในป่า บนพื้นที่ 398 ไร่ บนย่านบางนา  เริ่มดำเนินการก่อสร้างในเดือนมกราคม 2563 คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่สามของปี 2566  

โครงการดิ แอสเพน ทรี เป็นโครงการแห่งแรกในประเทศไทยที่มุ่งเน้นด้านการดูแลตลอดชีวิต (Holistic Lifetime Care) ใส่ใจด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ เพื่อให้ผู้สูงวัยได้อยู่อาศัยอย่างไร้ความกังวล โดยได้ร่วมทำงานกับ เบย์เครสต์ โกลบอล โซลูชั่น (Baycrest Global Solutions) องค์กรจากประเทศแคนาดาที่มีประสบการณ์มากกว่า 100 ปี และเป็นผู้นำระดับโลกทางด้านการพัฒนาที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงวัย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลในโครงการ ที่ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมการดูแลผู้สูงวัย เพื่อสร้างมาตรฐานการดูแลผู้สูงวัยและมอบบริการที่ดีที่สุดให้ผู้อยู่อาศัยอย่างมีคุณภาพ ราคาค่าเช่าเริ่มต้นที่คนละ 35 ล้านบาท โดยมีอายุสัญญาเช่า 30 ปี แต่ผู้เช่าสามารถอยู่ได้ตลอดชีวิตโดยไม่คิดมูลค่าเพิ่ม หากมีการเสียชีวิตก่อนหมดสัญญาเช่า 30 ปี ก็จะมีการคืนเงินตามสัดส่วนที่เหลือสัญญา และไม่สามารถโอนสิทธิได้

ดิ แอสเพน ทรี ให้บริการและการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน (Preventive Care) ผสานโปรแกรม Health & Wellness โดยผ่านกิจกรรมระหว่างวันและสันทนาการต่างๆ ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ผู้สูงวัย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมสุขภาพกาย จิตใจ และสมอง นอกจากนั้นยังมีบริการ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน รวมทั้งยังดำเนินการภายใต้แนวคิด “Ageing-In-Place” มุ่งเน้นให้ผู้อยู่อาศัยสามารถใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมและที่พักอาศัย ได้ตลอดไป อย่างอิสระและปลอดภัย โดยจะเชื่อมต่อกับสังคมและธรรมชาติโดยรอบได้อย่างสมดุล รวมทั้งเชื่อมโยงการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรให้กับผู้อยู่อาศัย

โดยนอกจากการสร้างสถานที่เพื่อรองรับการใช้ชีวิตในระยะยาว โครงการดิ แอสเพน ทรี ยังมองถึงหลักประกันด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของผู้สูงอายุ จึงได้จับมือกับ “เมืองไทยประกันชีวิต” ผู้นำด้านประกันชีวิตและสุขภาพ มอบความคุ้มครองสุขภาพระดับพรีเมียม  “อีลิท เฮลท์” ให้กับลูกบ้านทุกท่านนับตั้งแต่วันเริ่มจองโครงการ และคุ้มครองยาวนานไปจนถึงอายุ 99 ปี

                สาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า  เรารู้จักสังคมสูงวัยมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่เห็นภาพของแนวทางการรับมือที่จะสร้างสังคมสูงวัยให้เป็นสังคมแห่งความสุขที่ชัดเจน จนได้มาพอกับโครงการ ดิ แอสเพน ที่ตอบโจทย์ได้ตรงจุด เมืองไทยประกันชีวิต จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการมอบประสบการณ์สุดพิเศษ สำหรับลูกค้าโครงการ ดิ  แอสเพน  ทรี  ด้วยความคุ้มครองสุขภาพ “อีลิท เฮลท์” เพราะความสุขจะเกิดขึ้นได้ ต้องมีความคุ้มครองที่ดี

อีลิท เฮลท์ โดดเด่นด้วยความคุ้มครองแบบเหนือระดับ การันตีด้วยรางวัล  Product  of  The  Year ปี  2020  พร้อมให้ผลประโยชน์ครอบคลุมกรณีเจ็บป่วยจากโรคร้ายแรง โรคทั่วไป และโรคระบาด รวมทั้งอุบัติเหตุ พร้อมให้ความคุ้มครองการรักษามะเร็งแบบตรงจุด (Targeted Therapy) การวินิจฉัยโรคแบบ MRI หรือ CT Scan แบบผู้ป่วยนอก (OPD) คุ้มครองการพักรักษาตัวห้องผู้ป่วยวิกฤต (ICU) นาน 365 วัน แบบจ่ายตามจริง พื้นที่ความคุ้มครองเฉพาะในประเทศไทยโดยความร่วมมือระหว่างเมืองไทยประกันชีวิต กับดิ แอสเพน ผ่าน อีลิท เฮลท์ จะมอบความคุ้มครองสูงสุด 20 ล้านบาทต่อปีกรมธรรม์ ในช่วงระหว่างการก่อสร้างโครงการฯ และจะเพิ่มความคุ้มครองสูงสุดเป็น 40 ล้านบาทต่อปีกรมธรรม์ เมื่อโครงการฯ แล้วเสร็จและโอนสิทธิการเช่าสำเร็จ ซึ่งถือเป็นสิทธิพิเศษที่ทางโครงการ   ดิ แอสเพน ทรี และเมืองไทยประกันชีวิต คัดสรรให้แก่ลูกค้าโครงการฯ พร้อมดูแลระยะยาวด้วยความคุ้มครองจนถึงอายุ 99 ปี (การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ )

นอกจากนี้ ลูกค้าโครงการ ดิ แอสเพน ทรี ที่ได้รับความคุ้มครองสุขภาพ “อีลิท เฮลท์” ยังได้รับที่สุดของการบริการ “MTL Smile Service ให้คุณคุ้มค่ามากกว่าแค่คุ้มครอง” ที่สามารถตอบโจทย์ด้านการบริการในทุกไลฟ์สไตล์

ผ่านนวัตกรรมการบริการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็น แอปพลิเคชัน MTL Click บริการ MTL Health Buddy และยังสามารถสมัครสมาชิก เมืองไทย สไมล์ คลับ เพื่อรับสิทธิพิเศษและร่วมกิจกรรมสุด Exclusive อีกมากมายได้อีกด้วย

“ความร่วมมือระหว่างเมืองไทยประกันชีวิต และ ดิ แอสเพน ทรี ในครั้งนี้ ถือเป็นปรากฎการณ์ครั้งสำคัญของการตอบรับการก้าวเข้าสู่ยุคของสังคมผู้สูงวัย (Aging Society) พร้อมเติมเต็มประสบการณ์ใหม่แก่ลูกค้าผู้ที่วางแผนการใช้ชีวิตในระยะยาว ผ่านความคุ้มครองเหนือระดับ ซึ่งสอดคล้องความมุ่งมั่นของเราที่ให้ความสำคัญกับการเข้าสู่ยุคของสังคมผู้สูงวัยมาโดยตลอด พร้อมได้มีการพัฒนา ออกแบบ ผลิตภัณฑ์และบริการ ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มดังกล่าวได้อย่างตรงจุด เพื่อสร้างมาตรฐานการดูแลผู้สูงวัยและมอบบริการที่ดีที่สุดให้ผู้อยู่อาศัยอย่างมีคุณภาพ” สาระ กล่าว