เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ ตอกย้ำคุณภาพ คว้ารางวัล Best Insurance Company Claims Management 2020

333

เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ ตอกย้ำคุณภาพการให้บริการด้านสินไหมทดแทนที่รวดเร็ว สะดวกสบาย ทันสมัยด้วยการนำแอปพลิเคชั่นเข้ามาใช้ให้การบริการลูกค้า รวมถึงมีโรงพยาบาลในเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วโลก จนสามารถคว้ารางวัล Best Insurance Company Claims Management Thailand 2020” จากการจัดอันดับใน 10th Annual Global Banking & Finance Review Awards โดยนิตยสาร Global Banking and Finance Review จากประเทศอังกฤษ

นายบัณฑิต  เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ประเทศไทย กล่าวว่า เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ มีความมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปกับการบริการลูกค้าให้ครอบคลุมทุกด้านอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะให้บริการดูแลลูกค้าด้านการเคลมสินไหมมาโดยตลอด ซึ่งประกอบไปด้วยจุดเด่นหลักๆ 3 ด้าน ได้แก่ มีเครือข่ายโรงพยาบาลและบริการที่ครอบคลุม โดยเรามีเครือข่ายสถานพยาบาลมากกว่า 500 แห่ง ที่ลูกค้าสามารถเข้ารับการรักษาได้โดยไม่ต้องสำรองจ่าย บริการโทรเวชกรรม (Telemedicine) โดยลูกค้าสามารถปรึกษาทางการแพทย์ผ่านโทรศัพท์และออนไลน์  ถึง 22 แห่งโดยไม่ต้องสำรองจ่าย มีระบบจัดการการให้บริการสินไหมที่รวดเร็ว โดยกว่า 90% ของการพิจารณาอนุมัติสินไหมผ่านทางแฟกซ์  หรือแฟกซ์เคลมได้รับการตอบกลับภายใน 30 นาที เพื่อที่ลูกค้าจะได้รับบริการอย่างรวดเร็วที่สุด และยังมีบริการตนเองแบบดิจิทัล(Digital Self-service)ด้วยแอปพลิเคชัน Generali 365 ให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบ ข้อมูลกรมธรรม์ ประวัติการ เคลม ดาวน์โหลดเอกสารสิทธิประโยชน์ทางภาษี ค้นหาเครือข่ายโรงพยาบาลใกล้เคียง และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมายจากแอปพลิเคชันได้ด้วยตนเอง

จากความมุ่งมั่นในการให้บริการดังกล่าว  เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ สามารถคว้ารางวัล Best Insurance Company Claims Management Thailand 2020 ใน 10th Annual Global Banking & Finance Review Awards จากนิตยสาร Global Banking and Finance Review จากประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นนิตยสารที่นำเสนอข้อมูลบทวิเคราะห์เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจและตลาดทั่วโลก  โดยเชิดชูเกียรติองค์กรที่มีพัฒนาการทางธุรกิจยอดเยี่ยม