กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดประชุมฝ่ายขายฯ แบบนิวนอลมอล

343

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดงานประชุมฝ่ายขายช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านธนาคาร  14th BANC Success Seminar แบบนิวนอลมอล ผ่านการประชุมแบบไลฟ์เวอร์ชวล (Virtual Live Meeting) ทางออนไลน์ นำโดย ชัยณรงค์ เอื้อสิทธิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายจัดจำหน่าย (คนที่ 4 จากซ้าย) ประกาศกลยุทธ์และทิศทางในปี 2564 พร้อมมุ่งสู่ปีแห่งความเชื่อมั่น (Year of Confidence) เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันในปีนี้ รวมถึงให้การสนับสนุนฝ่ายขายช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านธนาคาร และยกระดับให้ฝ่ายขายประสบความสำเร็จในอาชีพตั้งแต่เริ่มต้น จนก้าวสู่การเป็นนักขายมืออาชีพระดับ AXA Prime FP และประกาศรางวัลฝ่ายขายประจำปี 2563 โดยภายในงานมีฝ่ายขายช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านธนาคาร เข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์กว่า 600 ท่าน