TIP ห่วงใยทุกชีวิตในสังคม มอบชุด PPE และอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

369

นายอาคม ไม้ดัดจันทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณดวงหทัย รุ่งโรจน์วัฒนา ผู้อำนวยการบริหารความเสี่ยงและคณิตศาสตร์ประกันภัย ทิพยประกันภัย มอบชุด PPE ทางการแพทย์ และถุงมือยาง ให้กับ แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง เพื่อนำไปใช้ในขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วย ให้มีความปลอดภัยป้องกันการติดเชื้อ รวมถึงเป็นขวัญและกำลังใจ ในช่วงที่เชื้อไวรัสโควิด – 19 กำลังแพร่ระบาดในขณะนี้ ตามโครงการ ทิพยประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคม ณ อาคารทิพยประกันภัย