พรินซิเพิล’ มองโอกาสลงทุนรับทั่วโลกทยอยล็อกดาวน์ ชู 2 กองทุนรับวิถีอนาคต

370

วิเคราะห์โอกาสลงทุนในช่วงที่หลายประเทศล็อกดาวน์เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-19 ระบาด ชี้ธุรกิจที่เป็นเทรนด์แห่งโลกอนาคตที่ได้รับผลเชิงบวกในช่วงที่ผ่านมาจะยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง แนะนำกองทุน พรินซิเพิล โกลบอล คลาวด์ คอมพิวติ้ง’ ที่เน้นลงทุนหุ้นของบริษัทที่มีรายได้หลักจากคลาวด์ เซอร์วิสเซส ชูผลตอบแทนย้อนหลัง 13.43% นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (12 ตุลาคม 2563) และกองทุน พรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค ที่เน้นลงทุนในธุรกิจการศึกษายุคใหม่ ชูผลตอบแทนย้อนหลัง เดือน 10.80%   

จุมพล สายมาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด เปิดเผยว่า จากปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นทั่วโลกและส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจและการดำเนินธุรกิจในวงกว้างเกือบทุกอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผลกระทบดังกล่าว พบว่ามีธุรกิจบางประเภทที่ได้รับผลเชิงบวกและสามารถเติบโตได้อย่างโดดเด่นในช่วงกว่า ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะธุรกิจที่เป็นเทรนด์แห่งโลกอนาคตและช่วยอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่ผู้บริโภค เช่น ธุรกิจ Cloud Computing ที่ได้ประโยชน์จากการเติบโตของการขยายตัวของสังคมออนไลน์ ส่งผลให้การใช้งาน Cloud Computing กลายเป็นสิ่งสำคัญของชีวิตประจำวันและการทำงานในยุคดิจิทัลที่เป็นเมกะเทรนด์ของโลก โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจอี-คอมเมิร์ชการเรียนและทำงานผ่านระบบออนไลน์   

ขณะที่ Education Technology หรือธุรกิจด้านการศึกษาที่ใช้ประโยชน์เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนารูปแบบการให้บริการ เช่น ธุรกิจกวดวิชาบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เนื่องจากสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ นอกจากนี้ยังพบว่ามีพนักงานและผู้ใช้แรงงานที่ใช้แอปพลิเคชันด้านการศึกษา เพื่อปรับเปลี่ยนทักษะรองรับโลกแห่งอนาคตหรือพัฒนาทักษะเดิมให้มีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น (Reskill & Upskill) โดยไม่รบกวนเวลาทำงาน ไม่ต้องใช้เวลาเดินทาง ส่งผลให้ธุรกิจดังกล่าวเติบโตได้อย่างดีในช่วงที่ผ่านมา 

ทั้งนี้ แม้ในปัจจุบันมีการพัฒนาวัคซีนป้องกัน COVID-19 ได้เป็นผลสำเร็จ อย่างไรก็ตามประเมินว่าธุรกิจแห่งโลกอนาคตจะสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสำคัญมาจากจุดเด่นของธุรกิจดังกล่าวที่มีความสะดวกในการเข้าถึงและใช้บริการ ช่วยประหยัดเวลาและลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับ  ResearchAndMarkets.com ที่คาดการณ์ว่าธุรกิจด้านคลาวด์คอมพิวติ้งในปี 2563 – 2570 จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก 264.8 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2563 เป็น 927.51 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2570 หรือเติบโตเฉลี่ย 16.4% ต่อปี (ที่มาhttps://www.prnewswire.com/news-releases/cloud-services-industry-2020-2027-key-trends--growth-opportunities-301096078.html) ส่วนธุรกิจด้านโกลบอล ดิจิทัล เอ็ดดูเคชั่น ในปี 2563 – 2570 คาดว่าจะเติบโตเฉลี่ย 22.7% ต่อปี  (ที่มาhttps://www.globenewswire.com/news-release/2020/09/28/2099743/0/en/Digital-education-market-to-witness-22-7-CAGR-during-2020-2027.html)

จุมพล กล่าวว่า จากแนวโน้มดังกล่าวจึงแนะนำทางเลือกการลงทุนในหุ้นแห่งโลกอนาคตผ่าน กองทุนรวม ได้แก่ กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลาวด์ คอมพิวติ้ง หรือ Principal Global Cloud Computing Fund (PRINCIPAL GCLOUD) โดยกองทุน PRINCIPAL GCLOUD-A ให้อัตราผลตอบแทนนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (12 ตุลาคม 2563) 13.43% ใกล้เคียงดัชนีอ้างอิงที่ให้ผลตอบแทน 13.73% (ข้อมูล ณ 30  ธันวาคม 2563) และแนะนำกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค หรือ Principal Global Education Tech Fund (PRINCIPAL GEDTECH) โดยกองทุน PRINCIPAL GEDTECH–A ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง เดือน 10.80% สูงกว่าดัชนีอ้างอิง ที่ให้ผลตอบแทน 9.66% (ข้อมูล ณ 30 ธันวาคม 2563)

สำหรับกองทุน PRINCIPAL GCLOUD เป็นกองทุน Feeder Fund ที่เข้าลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ “WisdomTree Cloud Computing UCITs ETF’ ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน บริหารงานโดย Wisdom Tree Management Ltd ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำการจัดทำ ETF เน้นกลยุทธ์บริหารจัดการแบบ  Passive Management (เชิงรับ) เพื่อสร้างผลตอบแทนได้ใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงคือ BVP NASDAQ    Emerging Cloud NTR Index โดยคัดเลือกหุ้นของบริษัทที่มีรายได้หลักจากระบบคลาวด์ เซอร์วิสเซส และมีอัตราการเติบโตย้อนหลัง ปี ไม่ต่ำกว่าปีละ 15% และใช้หลักเกณฑ์คัดกรองและติดตามอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน โดยหุ้นของบริษัทที่เข้าลงทุน อาทิ Zoom Video Communications ผู้นำอันดับ 1 ของโลกในธุรกิจออนไลน์ วิดีโอ คอนเฟอเรนซิ่ง, Shopify ผู้ให้บริการ E-Commerce Solutions เพื่อการจำหน่ายสินค้าออนไลน์แบบครบวงจร, Adobe ผู้นำธุรกิจครีเอทีฟ คลาวด์ ที่ตอบโจทย์โลกดิจิทัล มีเดีย ส่งผลให้ปี 2563 WisdomTree Cloud Computing UCITs ETF สร้างผลตอบแทนถึง 102.63% (Source: Financial Time, as of  31 Dec 2020)   

ส่วนกองทุน PRINCIPAL GEDTECH เป็นกองทุน Feeder Fund ที่เข้าลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ Credit Suisse (LuxEdutainment Equity Fund ที่เน้นลงทุนในหุ้นของธุรกิจที่มีรายได้หลักจากสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษายุคใหม่ ทั้งคอร์สการเรียนสำหรับนักเรียนและนักศึกษารวมถึงบุคคลทั่วไป ที่ต้องการเสริมสร้างทักษะใหม่ๆ และมีอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการศึกษา โดยมีหุ้นที่เลือกลงทุน อาทิ  2U – Innovative Services แพลตฟอร์มการเรียนทางออนไลน์ที่มีคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก, Chegg – Digital Content Platform สำหรับการเช่า ยืม ขายหนังสือออนไลน์ บริการอุปกรณ์กวดวิชาทางออนไลน์และโซลูชั่นสำหรับนักศึกษา, CAE  – System and Tools ให้บริการ Simulator training ด้านการแพทย์ การป้องกันและความมั่นคง และการบินพลเรือนผู้นำระดับโลกในการให้บริการ Virtual-to-live ฯลฯ โดยในปี 2563 Credit Suisse (LuxEdutainment Equity Fund สร้างผลตอบแทน 23.32% (Source: Financial Time, as of 31 Dec 2020)  

“ธุรกิจ Cloud Computing และธุรกิจ Education Technology กำลังกลายเป็นปัจจัยพื้นฐานของโลก ที่มีความต้องการใช้บริการและอัตราเติบโตที่เพิ่มมากขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของไลฟ์สไตล์ในยุคดิจิทัล การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น การใช้ Big Data ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก แนะนำเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลาวด์ คอมพิวติ้ง (PRINCIPAL GCLOUD) และกองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น เทค (PRINCIPAL GEDTECH  ในพอร์ตการลงทุน เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีที่เติบโตไปพร้อมกับนวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งอนาคต” จุมพล กล่าว

สำหรับกองทุนพรินซิเพิล PRINCIPAL GCLOUD และ PRINCIPAL GEDTECH สั่งซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด โทร. 02 686 9595 หรือ www.principal.th หรือ  Principal TH Mobile App