โตเกียวมารีนประกันชีวิต คิกออฟออนไลน์ เปิดศักราชปีฉลู ตอบรับยุคโควิด 19

410

คุณสมโพชน์ เกียรติไกรวัล ประธานที่ปรึกษาสำนักกรรมการผู้จัดการและสายงานตัวแทน คิกออฟออนไลน์เปิดศักราชปีฉลู 2564 ตอบรับวิถีใหม่ Live ผ่านระบบ FB ให้ติดตามพร้อมกันทั่วประเทศ ขอบคุณสำหรับความสำเร็จในปีที่ผ่านมา โดยถือเป็นปีที่สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างยอดเยี่ยม โดยเฉพาะเป้าหมายจำนวนตัวแทนที่มีเพิ่มขึ้นถึง 61% ท่ามกลางสถานการณ์โควิด และยกให้ปีนี้เป็นปีแห่งการพัฒนาองค์กร พัฒนาคน โดยจะมีการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเว็บไซด์ แอบพลิเคชั่นต่างๆ เปิดตัว chatbot ที่จะมาช่วยในการทำงานให้สะดวกสบาย ตอบรับกับการทำงานในยุคสมัยนี้ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งมีแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์แบบประกันสุขภาพที่เพิ่มความคุ้มครองที่มากยิ่งขึ้นในเดือนนี้