เมืองไทยประกันชีวิต จับมือ 40 รพ. ให้บริการ Telemedicine ช่วยลูกค้าลดเสี่ยงโควิด

460

ท่ามกลางความรุนแรงของสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 รอบ 2 ที่ดูจะหนักหนากว่ารอบแรกนี้ ทำให้หลายคนไม่อยากออกจากบ้าน แม้ยามเจ็บไข้ได้ป่วยจากโรคอื่นๆ ก็ไม่อยากไปเสี่ยงที่จะเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาล  สำหรับลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิต หรือ MTL ความกังวลนี้จะหมดไป  เมื่อ MTL มองเห็นความจำเป็นสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หรือผู้ป่วยที่ต้องมีการรักษาอย่างต่อเนื่อง  จึงจับมือกับ 40 โรงพยาบาลทั่วทุกภาค นำเอาเทคโนโลยี Telemedicine มาให้บริการ 

สาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมืองไทยประกันชีวิตยังมุ่งมั่นในการเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ภายใต้นโยบาย MTL Everyday Life Partner” ที่พร้อมจะเดินเคียงข้างในทุกช่วงของชีวิต  ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันที่ยังไม่คลี่คลาย บริษัทฯ มีความห่วงใยและตระหนักถึงผู้เอาประกันภัยที่มีโรคเรื้อรังและจำเป็นต้องมีการติดตามรักษาอาการอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่สะดวกในการไปพบแพทย์และรับยาที่โรงพยาบาล

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า บริษัทฯ ได้เดินหน้าจับมือกับโรงพยาบาลคู่สัญญาที่มีความพร้อมในการให้บริการผู้ป่วย ได้รับยาตามคำสั่งการรักษาของแพทย์ ผ่านทางโทรเวชกรรม (Telemedicine) เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือ และลดความเสี่ยงจากการเดินทางออกจากบ้านให้แก่ผู้เอาประกันภัยในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว  โดยมีโรงพยาบาลคู่สัญญาที่เข้าร่วมให้บริการ จำนวน 40 แห่ง  ประกอบด้วย

โรงพยาบาลสมิติเวช Samitivej Virtual Hospital, โรงพยาบาลกรุงเทพ, โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค, โรงพยาบาลเจ้าพระยา,  โรงพยาบาลเทพธารินทร์, โรงพยาบาลไทยนครินทร์, โรงพยาบาลนครธน, โรงพยาบาลนวมินทร์ 9, โรงพยาบาลบางปะกอก 1, โรงพยาบาลบางปะกอก 9, โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, โรงพยาบาลบี.แคร์เมดิคอลเซ็นเตอร์, โรงพยาบาลบีเอ็นเอช, โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน, โรงพยาบาลพญาไท 1, โรงพยาบาลพญาไท 2, โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์, โรงพยาบาลพระรามเก้า, โรงพยาบาลวิภาวดี, โรงพยาบาลเวชธานี, โรงพยาบาลสมิติเวชไชน่าทาวน์, โรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรี, โรงพยาบาลสุขุมวิท, โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์, โรงพยาบาลบางปะกอก รังสิต 2, โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9, โรงพยาบาลบางปะกอก 3 โรงพยาบาลบางปะกอก สมุทรปราการ, โรงพยาบาลมหาชัย 1, โรงพยาบาลมหาชัย, โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา,  โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา, โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา, โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี, โรงพยาบาลศรีสวรรค์โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา, โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์, โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ และโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์  โดยจะเริ่มให้บริการ Telemedicine ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2564

โดยผู้เอาประกันภัยที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังและมีความประสงค์ใช้บริการ Telemedicine  นี้ จะต้องเป็นผู้ป่วยเดิมที่มีประวัติการรักษาในโรงพยาบาลที่ให้บริการตามที่กำหนด โดยเป็นโรคเรื้อรังที่จำเป็นต้องมีการติดตามและต้องได้รับยาต่อเนื่อง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น และมีนัดตรวจติดตามการรักษาโดยบริการดังกล่าวจะครอบคลุมการพบแพทย์ และการสั่งยา ทั้งนี้สามารถใช้บริการได้ทั้งผู้เอาประกันภัยรายบุคคลและรายกลุ่มที่มีผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลและกรมธรรม์กำหนด)

สำหรับบริการ Telemedicine Samitivej Virtual Hospital  ยังคงให้บริการตามเงื่อนไขปกติ ครอบคลุมทั้งการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังและการเจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป ไม่จำเป็นต้องเป็นคนไข้เดิมของทางโรงพยาบาล ครอบคลุมทั้งผู้เอาประกันภัยรายบุคคลและรายกลุ่ม (เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลและกรมธรรม์กำหนด)

ผู้เอาประกันภัยสามารถรับบริการ Telemedicine สำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง จากโรงพยาบาลคู่สัญญาทั้ง 40 แห่ง ได้ตามช่องทาง ดังนี้

โรงพยาบาล จังหวัด ช่องทางการรับบริการ
กรุงเทพมหานคร    
1 โรงพยาบาลสมิติเวช

Samitivej  Virtual Hospital

กรุงเทพฯ  Application MTL Click
2 โรงพยาบาลกรุงเทพ   กรุงเทพฯ โทร. 02-310-3636
3 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค กรุงเทพฯ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @bgp9751l
4 โรงพยาบาลเจ้าพระยา กรุงเทพฯ โทร. 02-022-7662 หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @chaophya

5 โรงพยาบาลเทพธารินทร์ กรุงเทพฯ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @Theptarin
6 โรงพยาบาลไทยนครินทร์  กรุงเทพฯ โทร 02-340-6499 ต่อ 1888,1889  หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line :  insurance1988

7 โรงพยาบาลนครธน   กรุงเทพฯ ผ่านแอปพลิเคชัน Line : nthtele
8 โรงพยาบาลนวมินทร์ 9    กรุงเทพฯ โทร. 08-3948-9042
9 โรงพยาบาลบางปะกอก 1   กรุงเทพฯ โทร. 02-109-1111
10 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 กรุงเทพฯ โทร. 1745  หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @bpk9hospital

11 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กรุงเทพฯ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @bumrungradhospital
12 โรงพยาบาลบี.แคร์เมดิคอลเซ็นเตอร์   กรุงเทพฯ โทร. 02-5233359-71 ต่อ 1102 หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line : crs.opd

13 โรงพยาบาลบีเอ็นเอช  กรุงเทพฯ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @bnhhospital
14 โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน กรุงเทพฯ โทร. 062-590-6883 หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line  : 1doctorp

15 โรงพยาบาลพญาไท 1   กรุงเทพฯ โทร. 1772 
16 โรงพยาบาลพญาไท 2   กรุงเทพฯ โทร. 063-225-9095
17 โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ กรุงเทพฯ โทร. 02-944-7111 ต่อ 4309
18 โรงพยาบาลพระรามเก้า กรุงเทพฯ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @praram9hospital
19 โรงพยาบาลวิภาวดี กรุงเทพฯ โทร. 02-561-1111 ต่อ 2106 หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line : medtogo

20 โรงพยาบาลเวชธานี  กรุงเทพฯ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @vejthani
21 โรงพยาบาลสมิติเวชไชน่าทาวน์  กรุงเทพฯ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @SamitivejChinatown
22 โรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรี กรุงเทพฯ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @SamitivejThonburi
23 โรงพยาบาลสุขุมวิท  กรุงเทพฯ โทร. 02-391-0011
  ภาคกลาง
24 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์    นนทบุรี ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @rtbinter
25 โรงพยาบาลบางปะกอก รังสิต 2 ปทุมธานี โทร. 02-028-1111 หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @bpk_rangsit2

26 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 สมุทรปราการ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official :  @CHG1609
27 โรงพยาบาลบางปะกอก 3 สมุทรปราการ โทร. 02-109-3111
28 โรงพยาบาลบางปะกอก สมุทรปราการ  สมุทรปราการ โทร. 02-1093222 ต่อ 10115-10116
29 โรงพยาบาลมหาชัย 1 สมุทรสาคร โทร.  034-424990-4  หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @mahachaihospital

30 โรงพยาบาลมหาชัย 2 สมุทรสาคร ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official :  @mahachai2hospital
  ภาคตะวันออก    
31 โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา  ชลบุรี โทร. 038-259-999  หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official  : @bphhospital

32 โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา ชลบุรี ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @PTS789
33 โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ชลบุรี ผ่านแอปพลิเคชัน Line : 889uvZUP
34 โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี  ชลบุรี ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @schtele
  ภาคเหนือ    
35 โรงพยาบาลศรีสวรรค์ นครสวรรค์ โทร.1254
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
36 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา นครราชสีมา โทร. 044-015-999  หรือ ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official

: @BANGKOKRATCHASIMA

  ภาคใต้    
37 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ภูเก็ต โทร. 076-254-425
38 โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์  ภูเก็ต โทร. 076-361888 ต่อ 5398
39 โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ สงขลา โทร : 1719 หรือ 074-272-800
40 โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ สุราษฎร์ธานี โทร. 077-956789 ต่อ 1051,1061  หรือ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line Official : @gwc6368r