ทิพยประกันภัย ขอยืนหนึ่งประกันภัยไซเบอร์ จับมือ ซิสโก้ ปกป้ององค์กรไทยยุคดิจิทัล

646

ธุรกิจประกันภัยเริ่มต้นมาจากการค้าขาย ในอดีตสินค้าที่ต้องส่งจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง มีความเสี่ยงที่จะเสียหาย หรือถูกปล้น ขโมย จึงต้องมีความประกันมาคุ้มครองความเสียหาย

แต่ปัจจุบัน ธุรกิจไม่ได้มีความเสี่ยงกับสิ่งที่มองเห็นเท่านั้น โลกในยุคดิจิทัลที่ข้อมูลทุกอย่างถูกเก็บอยู่บนพื้นที่ไซเบอร์ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ทั้งการโจมตีเพื่อเรียกค่าไถ่ หรือการโจมตีเพียงแค่สนุกมือ ล้วนสร้างความเสียหายให้กับธุรกิจอย่างมหาศาล

ข้อมูลจากศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ไทยเซิร์ต) ระบุว่าภัยคุกคามไซเบอร์ ปี 2563 ในช่วง 6 เดือนแรกพบภัยคุกคามทางไซเบอร์รูปแบบต่างๆ รวม 1,474 ครั้ง อันดับ 1 คือการโจมตีด้วยโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความเสียหายให้กับระบบคอมพิวเตอร์ หรือมัลแวร์ (Malicious code) คิดเป็น 36% ส่วนการโจมตีในรูปแบบความพยายามเจาะเข้าระบบ (Intrusion Attempts) อยู่ที่ 72 ครั้ง คิดเป็น 4.9%. จากแนวโน้มภัยคุกคามไซเบอร์ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ จึงให้ความสำคัญในด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์มากขึ้น  บริษัทประกันภัยจึงต้องคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่จะเข้ามาช่วยคุ้มครองความเสียหายจากไซเบอร์เหล่านี้

ทิพยประกันภัย จึงได้จับมือกับ ซิสโก้ ผู้นำทางด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตระดับโลก ผนึกกำลังนำเสนอแผนประกันภัยไซเบอร์การ์ดพลัส TIP Cyber Guard Plus Powered by Cisco” เจาะกลุ่มธุรกิจขนาดกลางเพื่อปกป้องและคุ้มครองความเสี่ยงหรือความเสียหายที่เกิดจากการโจมตี หรือตกเป็นเป้าหมายของอาชญากรรมทางไซเบอร์ 

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทิพยประกันภัยเป็นบริษัทประกันวินาศภัยของไทยที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการรับประกันภัย และเป็นผู้นำทางด้านดิจิทัลอินชัวรันส์ มีความมุ่งมั่นในการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดประกันภัยในยุคดิจิทัล (Digital Insurance) พัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าและอุตสาหกรรม โดยจับมือกับพันธมิตรอย่าง ซิสโก้ผนึกกำลังเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการรองรับการรับประกันภัย รวมถึงรองรับความต้องการของธุรกิจในยุคดิจิทัล แผนประกันภัยไซเบอร์การ์ดพลัส นี้ถือเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทางทิพยประกันภัยมองเห็นโอกาส และเล็งเห็นความสำคัญเพื่อดูแลองค์กรธุรกิจขนาดกลาง”

“การร่วมมือกับซิสโก้ครั้งนี้ถือเป็นการร่วมมือที่สำคัญขององค์กรที่มีความแข็งแกร่งในแต่ละด้าน เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจว่าเรามีความพร้อม โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ระดับโลกอย่างซิสโก้ มาเป็นพาร์ทเนอร์ช่วยดูแลและตรวจสอบความพร้อมขององค์กร รวมถึงการให้บริการที่ปรึกษาทางด้านระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ในมาตรฐานระดับสากล ขณะที่แนวโน้มของภัยทางด้านไซเบอร์มีมากขึ้น ทำให้เกิดความต้องการประกันเพื่อรองรับความเสี่ยงจากภัยไซเบอร์เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย โดยเราหวังว่าประกันภัยไซเบอร์การ์ดพลัส ของทิพยประกันภัยจะให้บริการที่คลอบคลุม และตอบโจทย์สิ่งที่องค์กรธุรกิจขนาดกลางต้องการ” ดร.สมพร กล่าว

โดย แผนประกันภัยไซเบอร์การ์ดพลัส “TIP Cyber Guard Plus Powered by Cisco” เป็นโมเดลธุรกิจใหม่ที่ทิพยประกันภัยร่วมกับซิสโก้ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์องค์กรธุรกิจขนาดกลางที่กำลังมองหาความคุ้มครองจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ มีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านระบบรักษาความปลอดภัยจากซิสโก้ช่วยตรวจเช็ค ประเมินความเสี่ยง และแนะนำให้ความรู้ก่อนการเลือกแผนประกันภัยไซเบอร์ที่เหมาะสมกับองค์กรของท่าน โดยยึดหลักการประเมินความเสียหายสูงสุดที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อสะท้อนค่าเบี้ยประกันที่เหมาะสมและคุ้มครองความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับธุรกิจของท่าน อาทิการสูญเสียรายได้จากภัยคุกคามทางไซเบอร์  ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนชุดคำสั่ง อุปกรณ์ที่ถูกทำลายจากภัยไซเบอร์ที่ปกติไม่ครอบคลุมในกรมธรรม์ประเภทอื่น โดยความคุ้มครองของประกันภัยไซเบอร์จะคุ้มครองภัย ประกอบด้วย

  • ความเสียหายจากการหยุดชะงักของธุรกิจ อันเนื่องมาจากระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายล่มหรือถูกโจมตี
  • ค่าใช้จ่ายในการกู้คืนข้อมูลที่ได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์
  • ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการรับแจ้งเหตุความเสียหายและการสืบสวน พร้อมด้วยสายด่วนรับแจ้งเหตุตลอด 24 ชม. ทุกวันไม่มีวันหยุด
  • ค่าใช้จ่ายเพื่อบรรเทาการเสียชื่อเสียงและการสื่อสารในภาวะวิกฤต
  • ค่าจ้างที่ปรึกษาทางเทคนิคในการจัดการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  • ความรับผิดอันเกิดจากความล้มเหลวในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับและจากการใช้งานเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต
  • ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี
  • การถูกขู่กรรโชกที่เกี่ยวกับระบบหรือข้อมูล/การถูกข่มขู่ว่าจะถูกเปิดเผยความลับ การแบล็คเมล
  • ความรับผิดต่อเนื้อหาทางสื่อออนไลน์

ด้าน ทวีวัฒน์ จันทรเสโน รักษาการกรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีน บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จํากัด กล่าวว่า สถานการณ์แนวโน้มภัยคุกคามไซเบอร์ที่สูงขึ้น และมีกรณีตัวอย่างให้เห็นมากขึ้น องค์กรต่างๆ จึงจำเป็นต้องเตรียมบุคลากร ระบบงาน และเทคโนโลยีไว้ให้พร้อม เพื่อให้สามารถระบุ สกัดกั้นและจัดการกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างทันท่วงที ซึ่งระบบรักษาความปลอดภัยคือ รากฐานความสำเร็จของธุรกิจดิจิทัล ปัจจุบันมีทั้งการพัฒนาแอปพลิเคชั่น การปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างกว้างขวาง ซึ่งทุกอย่างเชื่อมต่อออนไลน์ มองในมุมที่ดีคือการขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับองค์กรต่างๆ แต่ขณะเดียวกันก็ส่งผลให้มีช่องทางการโจมตีเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน

“การร่วมมือของซิสโก้กับทิพยประกันภัยครั้งนี้ถือเป็นโมเดลธุรกิจใหม่ และเป็นอีกก้าวสำคัญเพื่อสร้างความมั่นใจให้องค์กรและธุรกิจไทยในกรณีที่เกิดความเสียหายจากภัยไซเบอร์ ยิ่งเทคโนโลยีมีความซับซ้อนมากขึ้น ยิ่งทำให้เสี่ยงต่อภัยคุกคาม ซิสโก้สนับสนุนให้องค์กรต่างๆ ควรเตรียมพร้อมรับมือด้วยแผนประกันภัยทางไซเบอร์ และหวังว่าความรู้และความเชี่ยวชาญของทีมงานไซเบอร์ซีเคียวริตี้ของเราจะช่วยปกป้ององค์กรธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นแผนประกันภัยไซเบอร์ด้วยความเสี่ยงที่น้อยที่สุด” ผู้บริหารซิสโก้ กล่าว