ไทยประกันชีวิต ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา

469

นายชูฉัตร ประมูลผล รองเลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) พร้อมด้วยนายพัลลภ เงินเจริญ ผู้ชำนาญการพิเศษด้านรัฐสัมพันธ์ และนางสิริพร ใจสะอาด ผู้อำนวยการสายงาน สายงานโฆษณา ผู้แทน บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริจาคอุปกรณ์กีฬา และ Printer Multifunction แก่โรงเรียนในพระอุปถัมภ์วัดบางไผ่ พระอารามหลวง ภายใต้โครงการ “รวมพลังภาคประกันภัย รวมใจเพื่อการศึกษา” ซึ่งจัดโดยสำนักงาน คปภ. ณ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ จ.นนทบุรี