BKI รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 2562

500

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดย ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานในพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จากการที่บริษัทฯ ได้พัฒนากรมธรรม์ประกันภัยรายย่อย หรือไมโครอินชัวรันส์อย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับคู่ค้าในการดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายและส่งมอบกรมธรรม์ให้แก่ลูกค้าและประชาชนทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการทำประกันภัยได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินชีวิต ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563