บอร์ด TPIPP ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.12 บาทต่อหุ้น

491

ยังคงจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นแบบสม่ำเสมอ สำหรับ บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ หรือ TPIPP ล่าสุดที่ประชุมบอร์ดไฟเขียว อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 1,008 ล้านบาท โดยเตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 3 ก.ย.นี้ พร้อมกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาล (Record date) ในวันที่ ก.ย. ก่อนจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 ก.ย. แถมผู้บริหารคนเก่ง ‘ภัคพล เลี่ยวไพรัตน์’ ให้คำมั่นเร่งเดินหน้าผลักดันผลงานปีนี้ให้ได้ตามเป้าหมาย