JUBILE ปลื้มติดชาร์ต Asia’s 200 Best Under A Billion 2020

558

 JUBILE เป็นปลื้มได้รับคัดเลือกจากนิตยสาร Forbes ติดอันดับ Asia’s 200 Best Under A Billion 2020 ซึ่งเป็น 1 ในบริษัทไทยสามารถเข้าไปอยู่ในลิสต์ 19 บริษัท จากการคัดเลือก 200 บริษัทมหาชน ที่รายได้ต่ำกว่าพันล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่ดีที่สุดในเอเชียประจำปี 2020 โดยมีรายได้และกำไรเติบโตดีอย่างน้อย 3 ปีย้อนหลัง มีผลตอบแทนเฉลี่ยต่อหุ้นแข็งแกร่งตลอด 5 ปีย้อนหลัง

อัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ  JUBILE  เปิดเผยว่า นับเป็นข่าวที่น่ายินดีสำหรับ JUBILE  ล่าสุดนิตยสาร Forbes ได้คัดเลือกบริษัท ติดอันดับ Asia’s 200 Best Under A Billion 2020  ซึ่งเป็น 1 ในบริษัทไทยสามารถเข้าไปอยู่ในลิสต์ 19 บริษัท  จากการคัดเลือก 200 บริษัทมหาชน ที่รายได้ต่ำกว่าพันล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่ดีที่สุดในเอเชียประจำปี 2020 โดยพิจารณาจากบริษัทมหาชนขนาดเล็กและกลางในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่มีรายได้สูงกว่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ไม่เกิน 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมีทั้งหมดกว่า 18,000 บริษัท แล้วคัดเลือก 200 บริษัทที่มีคุณสมบัติดีที่สุดตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ มีรายได้และกำไรเติบโตดีอย่างน้อย 3 ปีย้อนหลัง มีผลตอบแทนเฉลี่ยต่อหุ้นแข็งแกร่งตลอด 5 ปีย้อนหลัง มีภาระหนี้ต่ำ และมีการกำกับดูแลที่แข็งแกร่ง นอกจากนั้น ยังมีเกณฑ์เชิงคุณภาพ เช่น ยกเว้นบริษัทที่มีปัญหาด้าน ธรรมาภิบาล บัญชีมีความน่าสงสัย บริษัทที่สร้างปัญหาหรือความกังวลด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทที่มีปัญหาการจัดการ หรือปัญหาทางกฎหมาย

ความน่าสนใจของลิสต์ Asia’s 200 Best Under A Billion ปีนี้คือ มีบริษัทไทยสามารถเข้าไปอยู่ในลิสต์ได้มากถึง 19 บริษัท จากปีที่แล้วที่มีบริษัทไทยอยู่ในลิสต์นี้เพียง 5 บริษัทเท่านั้น สะท้อนว่าแม้ภาพรวมเศรษฐกิจปี 2562 จะหดตัวลง และปี 2563 ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 อีก แต่หลายบริษัทไทยยังมีศักยภาพเติบโตอย่างแข็งแกร่งในขวบปีแห่งความยากลำบากนี้ ซึ่ง JUBILE เป็น 1 ใน 19 บริษัทที่ได้รับการคัดเลือก

โดยบริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ายเครื่องประดับเพชร เพชรกะรัต ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Jubilee Diamond” ซึ่งเป็นบริษัทค้าปลีกเครื่องประดับเพชรที่มีจํานวนสาขามากเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ในปี 2562 แม้สภาพเศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัว แต่ด้วยการปรับเปลี่ยนและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ยูบิลลี่ฯ มียอดขายและกำไรสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัท โดยมีรายได้ 1,807 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 262 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิ 14.51% อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 26.36%

สำหรับรายได้ย้อนหลังปี 2560-2561 มีรายได้ 1,549.47 ล้านบาท 1,553.68 ล้านบาทตามลำดับ และมีกำไรสุทธิ  184.72 ล้านบาท 191.19 ล้านบาทตามลำดับ อัตรากำไรสุทธิ 11.92% และ 12.31% ตามลำดับ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 22.58% และ 21.36% ตามลำดับ และผลประกอบการล่าสุดในงวด 6 เดือน ของปี 2563 มีรายได้รวม  618.04 ล้านบาท กำไรสุทธิ 80.02 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 21.79%