‘ส. ขอนแก่นฟู้ดส์’ เผยงบ Q2/63 กำไรสุทธิเพิ่ม 58.7%

429

‘ส. ขอนแก่นฟู้ดส์’ หรือ SORKON รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2/63 ทำกำไรสุทธิ 31.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีรายได้รวม 699.9 ล้านบาท ส่งผลงวดครึ่งปีแรก (ม.ค.-มิ.ย. 63) มีรายได้รวม 1,420.89 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 64.5 ล้านบาท หลังบริหารค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีประสิทธิภาพมากขึ้น ชูวิสัยทัศน์ ‘การเป็นบริษัทอาหารไทย…เพื่อทุกชีวิตที่ดีขึ้น’ เตรียมปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ เพื่อดึงดูดความสนใจกลุ่มผู้บริโภค พร้อมพัฒนาโมเดลใหม่ๆ ผ่านออนไลน์มากขึ้น 

จรัสภล รุจิราโสภณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจอาหารพร้อมรับประทาน (RTEQSR) บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SORKON ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์รายใหญ่ของไทย รายงานผลการดำเนินงาน     ไตรมาส 2/2563 (เมษายน-มิถุนายน 2563) มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  31.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 19.56 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทฯ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารให้ลดลง ประกอบกับมีการบันทึกกำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์ชีวภาพ  

ส่วนรายได้รวมอยู่ที่ 699.ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยประมาณ 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้รวม 728.ล้านบาท เป็นผลกดดันจากรายได้ธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ อาทิ อาหารพื้นเมืองไทย อาหารขบเคี้ยว อาหารแช่แข็งพร้อมทาน และธุรกิจร้านอาหารที่มีรายได้ชะลอตัว หลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ภาครัฐออกมาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศ ประกอบกับผู้บริโภคได้มีการใช้จ่ายด้านอาหารเพื่อเก็บสำรองไว้แล้วในไตรมาสก่อนหน้า ทำให้กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง ขณะที่ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปและธุรกิจฟาร์มสุกร มีอัตราเติบโตมากขึ้นในไตรมาสนี้ 

ขณะที่ผลประกอบการในงวดครึ่งปีแรก (มกราคม-มิถุนายน 2563) บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,420.89 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 64.ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อรับมือความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ขณะเดียวกันก็ได้เพิ่มความหลากหลายของกลุ่มสินค้ามากขึ้น ถือว่าเป็นปีที่ท้าทายในการบริหารงานเป็นอย่างมาก 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจอาหารพร้อมรับประทาน (RTEQSRกล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารไทยและอาหารพื้นเมืองให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศตามวิสัยทัศน์ ‘การเป็นบริษัทอาหารไทย…เพื่อทุกชีวิตที่ดีขึ้น’ โดยใช้ความชำนาญในการผลิตอาหารต่อยอดเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ พร้อมเดินหน้าปรับเปลี่ยนรูปแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อดึงดูดความสนใจกลุ่มผู้บริโภคหลากหลาย รวมถึงการเพิ่มคุณภาพสินค้ากระจายสู่กลุ่มลูกค้าใหม่มากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รุกแผนขยายร้านอาหารในเครือของ ส.ขอนแก่น ในลักษณะการขายแฟรนไชส์ประเภทร้าน “Food Truck” ร้าน Zaap Classic และร้านข้าวขาหมูยูนนาน ซึ่งได้เริ่มนำร่องในประเทศไทยแล้ว และในอนาคตข้างหน้ามีแผนขยายจำนวนรถฟู้ดทรัคมากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจมีความสมดุลตั้งแต่ต้นน้ำไปถึงปลายน้ำ และเพื่อเป็นจุดกระจายสินค้าให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้น 

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการพัฒนาโมเดลใหม่ๆ ในการขายสินค้าอาหารพื้นเมืองผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น  เว็บไซต์  ECommerce (shop.sorkon.co.th) และขายผ่านแพลตฟอร์ม Online Market Place อย่าง Shopee พร้อมพัฒนาระบบหลังบ้านซึ่งเป็นการบันทึกข้อมูลพฤติกรรมการซื้อสินค้าแต่ละกลุ่มลูกค้า เพื่อนำมาวิเคราะห์และกำหนดแผนการตลาดให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ดังนั้น เมื่อนำระบบแพลตฟอร์มที่มีความทันสมัยเข้ามาช่วย จึงสามารถกระตุ้นยอดขายได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วมากขึ้น เดินหน้าลุยธุรกิจ Food Delivery ที่ในปัจจุบันมีอัตราเติบโตขึ้นหลายเท่าตัว โดยลูกค้าสามารถสั่งอาหารแบบ Takeaway ผ่านแอพพลิเคชันออนไลน์ (Delivery) อาทิ GrabFood, LINE MAN และ foodpanda ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก