เอไอเอ ประเทศไทย คว้าแชมป์ TNQA ติดต่อกันเป็นปีที่ 13

826

เอไอเอ ประเทศไทย ครองแชมป์อันดับ 1 รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (Thailand National Quality Awards: TNQA 37th) เป็นปีที่ 13 ติดต่อกัน โดยปีนี้ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ สามารถคว้ารางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2563 ได้มากที่สุดถึง 1,190 ท่าน โดยมีตัวแทนที่ได้รับรางวัลโล่ “ตัวแทนคุณภาพดีเด่นกิตติคุณ 15 ปี” พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ คุณยศวัฒน์ จิรนลินพัฒน์ คุณโสภิดา นิมิตร์รุ่งเรือง คุณกิติยา อุทัยศรี และคุณศุภชัย เสยกระโทก และตัวแทนที่ได้รับรางวัลโล่ “ตัวแทนคุณภาพดีเด่นกิตติคุณ 10 ปี” พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 15 ท่าน นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนจำนวน 5 ท่าน ที่ได้รับรางวัลโล่ “เกียรติคุณ” พร้อมเกียรติบัตร และอีก 1,166 ท่าน ได้รับรางวัลเกียรติบัตร โดยพิธีมอบรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 37 จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 ภายใต้มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายอัลเจอร์ ฟัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “ขอแสดงความยินดีและชื่นชมแก่ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอทุกท่านที่ได้รับรางวัลคุณวุฒิตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติในปี 2563 นี้ และเป็นอีกครั้งที่เอไอเอสามารถครองอันดับ 1 ติดต่อกันเป็นปีที่ 13 ได้อย่างต่อเนื่อง รางวัลดังกล่าวนับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสำหรับผู้ที่อยู่ในอาชีพตัวแทนประกันชีวิต ซึ่งสะท้อนถึงผลการทำงานอันยอดเยี่ยม โดดเด่นทั้งในด้านความเป็นมืออาชีพ และความจริงใจในการบริการลูกค้า ตามจรรยาบรรณวิชาชีพตัวแทนประกันชีวิต ซึ่งบุคคลเหล่านี้ถือเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งและเป็นกำลังสำคัญต่อบริษัท โดยเอไอเอ เรามีนโยบายในการมุ่งมั่นที่จะผลักดันและสนับสนุนตัวแทนคุณภาพทุกท่านให้เติบโตต่อไปในสายอาชีพนี้อย่างมั่นคงและแข็งแกร่ง เพื่อให้ตัวแทนของเราทุกท่านสามารถส่งต่อความคุ้มครองและความมั่งคั่งไปสู่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด”

“อย่างไรก็ตาม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ตัวแทนประกันชีวิตทำงานยากลำบากมากขึ้น เนื่องด้วยข้อจำกัดจากมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ซึ่งที่เอไอเอ เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยี เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานให้แก่ตัวแทน และเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านยังคงได้รับการบริการที่ดีและรวดเร็วจากตัวแทนของเรา ซึ่งเราเห็นความตั้งใจในการทำงานของตัวแทนทุกท่านแม้ในช่วงสถานการณ์อันยากลำบาก ดังนั้น ผมขอส่งกำลังใจไปถึงตัวแทนประกันชีวิตทุกท่านในอุตสากรรม และขอให้ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน”