พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ผนึกกำลัง เอไอเอส มอบกรมธรรม์คุ้มครองโควิด-19 ฟรี!แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

807

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับ เอไอเอส ผู้นำด้านการให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือชั้นนำมีความห่วงใย และพร้อมดูแลลูกค้าให้อุ่นใจยิ่งกว่าเดิม มอบกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองกรณีไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ฟรี! 30 วัน แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กลุ่มจิตอาสาที่เสียสละผนึกกำลังเพื่อดูแลสุขภาพประชาชน ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนาม “นักรบเสื้อเทา” ปฏิบัติงานในฐานะทีมงานด่านหน้าที่ให้การสนับสนุนการทำงานของภาครัฐในการตรวจสอบและคัดกรองกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายและภารกิจหลักของ พรูเด็นเชียล ประเทศไทยและเอไอเอสที่มีความมุ่งมั่นและตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลใส่ใจเรื่องสุขอนามัย และการทุ่มเทแรงกายและใจของบุคลากรเหล่านี้ในช่วงวิกฤตการณ์โรคระบาดในครั้งนี้

ภายใต้แคมเปญนี้ เอไอเอส ได้มอบซิมการ์ด “SIM Hero” ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อสนับสนุนการทำงานของอาสาสมัครทั่วประเทศ ในขณะเดียวกันพรูเด็นเชียล ประเทศไทยจะมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม คุ้มครองกรณีไวรัสโคโรนา (โควิด-19) นาน 30 วัน ฟรี! สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน และเปิดใช้ซิมการ์ดดังกล่าว ด้วยผลประโยชน์คุ้มครองกรณีเสียชีวิต 50,000 บาท และยังได้รับความคุ้มครองชดเชยรายได้ 400 บาทต่อวัน สูงสุด 15 วัน ในกรณีที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลจากโรคโควิด-19
กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม คุ้มครองกรณีไวรัสโคโรนา (โควิด-19) สำหรับกลุ่มอสม.นี้ จะให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุระหว่าง 16-85 ปี และจะเริ่มความคุ้มครองเมื่อได้รับข้อความ SMS ยืนยัน จากพรูเด็นเชียล ประเทศไทย โดยเริ่มลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 30 มิถุนายน 2563

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแคมเปญ สามารถติดต่อที่ศูนย์บริการลูกค้า พรูเด็นเชียล ประเทศไทย โทร. 1621 หรือติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ที่ www.prudential.co.th