“ตู้ปันน้ำใจ” สู้ภัยโควิด-19

1700

นางวรางค์ ไชยวรรณ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมเติมสิ่งของอุปโภคบริโภคใน “ตู้ปันน้ำใจ” ที่บริษัทฯ ตั้งขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 พร้อมเชิญชวนผู้บริหาร พนักงาน ฝ่ายขายของบริษัทฯ และประชาชนทั่วไป ร่วมเป็น “ผู้ให้” แบ่งปันสิ่งของต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ ติดตั้งบริเวณอาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ และสาขารัตนาธิเบศร์ สำหรับเป็นต้นแบบและเปิดโอกาสให้ฝ่ายขายสามารถดำเนินการติดตั้งเพิ่มในสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ ณ อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ ถ.รัชดาฯ