ฟิลลิปไลฟ์ เพิ่มมาตรการผ่อนผันกรมธรรม์แก่ลูกค้า สู้สถานการณ์ไวรัสโควิด-19

412

นายปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เผยว่า สถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจ การลงทุน การเงิน ฯลฯ รวมถึงความเป็นอยู่และการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนชาวไทยที่เผชิญอยู่ในขณะนี้ บริษัทฯจึงได้ออกมาตรการเพิ่มเติมล่าสุด โดยมีมาตรการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน ท่านลูกค้าทุกท่าน ดังนี้

1.ขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย (Grace Period) สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิต ที่มีวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯ จะขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยจากปกติ 31 วัน เป็น 91 วัน นับแต่วันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย

2.ผ่อนผันการขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย (Reinstatement) สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิต ที่สิ้นผลบังคับตามเงื่อนไขกรมธรรม์เนื่องจากไม่ได้ชำระเบี้ยประกันภัย งวดที่ครบกำหนดชำระเบี้ยฯ ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 หากขอต่ออายุกรมธรรม์ หรือขอกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ ภายใน 6 เดือน นับจากงวดที่ครบกำหนดชำระเบี้ยฯ ดังกล่าว บริษัทฯ จะยกเว้นดอกเบี้ยจากการชำระเบี้ยประกันภัย รวมถึงยกเว้นการเรียกตรวจสุขภาพ จากการขอต่ออายุกรมธรรม์นั้น

3.ผ่อนผันการชำระคืนเงินกู้จ่ายชำระเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติ (APL Payment) สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีการนำมูลค่าเวนคืน มาชำระเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขกรมธรรม์ (Automatic Premium Loan – APL) ของเบี้ยประกันภัยงวดที่ครบกำหนดชำระ ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

หากชำระคืนเงินกู้จ่ายชำระเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติเต็มจำนวน (APL Payment) ภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากงวดวันที่ครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยดังกล่าว บริษัทฯ จะยกเว้นดอกเบี้ยจากการกู้จ่ายชำระเบี้ยประกันโดยอัตโนมัติของกรมธรรม์นั้น

บริษัท ฯ ยังให้บริการกู้ฉุกเฉินตามกรมธรรม์ วงเงินสูงสุด 1,000,000บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน) ทุกที่ ทุกเวลา ผ่าน Mobile PhillipLifeTH Application อนุมัติไว ไร้กังวล ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ดอกเบี้ยไม่เกิน 8% ต่อปี หรือ จ่ายเพียงส่วนต่างดอกเบี้ย 2 % – 3% เท่านั้น ทั้งนี้สามารถปรึกษาศูนย์บริการลูกค้า โทรศัพท์ 0-2022-5800 หรือ Line : @PhilliplifeCare หรือ E-Mail : phillipcare@philliplife.com

“บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ใคร่ขอเป็นกำลังใจให้คุณลูกค้า และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า มาตรการดังกล่าวจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและคลายความกังวล ให้กับผู้เอาประกันภัยของ บริษัทฯ ในครั้งนี้ได้” นายปรัชญา กล่าวทิ้งท้าย