XO แจ้งเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 63 ไฟเขียวจ่ายปันผล 20 เม.ย.นี้

610

“เอ็กโซติค ฟู้ด” หรือ XO ประกาศเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด จากเดิมจะจัดขึ้นวันที่ 27 เมษายน 2563 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่กระจายในวงกว้าง เพื่อลดความเสี่ยง และความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น ซึ่งการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งสิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล โดยอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริม BOI  ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท กำหนดจ่าย 20 เมษายนนี้ ขณะที่แนวโน้มธุรกิจไตรมาส 1/2563  ภาพรวมซอสส่งออกไม่สะดุด และไม่ได้รับผลกระทบทางตรง เนื่องจากเป็นสินค้าเพื่อการบริโภค ยังมีดีมานด์เข้ามาต่อเนื่อง 
จิตติพร จันทรัช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) (XO) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุมัติให้มีการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด และจะกำหนดวาระการประชุมและวันประชุมผู้ถือหุ้นขึ้นใหม่เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 คลี่คลายและมีความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป ซึ่งเดิมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีกำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. โรงแรมหรรษา กรุงเทพ ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน และผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลแน่นอน ทางบริษัทมีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายปันผลประจำปี จากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2563 โดยจะมีกำหนดจ่ายวันที่ 20 เมษายน 2563 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินประจำปีนั้น เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น จากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทออกไปอย่างไม่มีกำหนด
ทั้งนี้ XO เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรส และ น้ำจิ้มต่างๆ , ผลิตภัณฑ์เครื่องแกงเครื่องประกอบอาหาร, ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม, ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน และผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสำเร็จรูป และสำเร็จรูปอื่นๆ โดยเน้นการจัดจำหน่ายในลักษณะ One-Stop-Brand หรือผู้บริโภคสามารถซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงของบริษัทได้ภายในแห่งเดียว โดยมีสินค้ากลุ่มซอสปรุงรสและน้ำจิ้มเป็นกลุ่มสินค้าหลัก
ภาพรวมผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาส 1/2563 ยังเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ เนื่องจากสินค้าของบริษัทฯ เป็นสินค้าเพื่อการบริโภคที่ส่งออกไปหลากหลายประเทศ มีความต้องการในการดำรงชีวิต จึงไม่ได้รับผลกระทบทางตรงในการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในครั้งนี้ เพราะบริษัทฯ ไม่ได้จำหน่ายสินค้าเข้าร้านอาหาร แต่เป็นการจำหน่ายสินค้าผ่านดิสทริบิวเตอร์เพื่อวางขายในห้างสรรพสินค้าหรือซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ ที่ยังสามารถจัดจำหน่ายได้ และตลาดในต่างประเทศแม้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เช่นกัน แต่เราก็ยังสามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมได้ และยังคงมุ่งเน้นการรักษาตลาดและสถานการณ์ในครั้งนี้ให้ดีที่สุด