วิริยะประกันภัย ประกาศแคมเปญส่งเสริมภาพลักษณ์ ปี 63 “ขอบคุณที่ทำให้เราเป็นอันดับ 1 ตลอดมา”

1039

วิริยะประกันภัย ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านประกันวินาศภัยของไทย ประกาศกลยุทธ์แคมเปญส่งเสริมภาพลักษณ์ ปี 63 “ขอบคุณที่ทำให้เราเป็นอันดับ 1 ตลอดมา” พร้อมพันธสัญญา เราจะดูแลลูกค้าทุกคนอย่างดีที่สุด ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการประกันวินาศภัยที่สั่งสมมากว่า 73 ปี เพื่อตอบแทนความเชื่อมั่นไว้วางใจของลูกค้า รวมถึงผู้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ ให้ยืนหยัดอย่างมั่นคงตลอดมา

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตระหนักอยู่เสมอว่ารากฐานที่สร้างความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ นอกเหนือจากความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารงานด้วยความโปร่งใส ซึ่งสอดคล้องตามหลักการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ว่า “ความเป็นธรรมคือนโยบาย” แล้ว ส่วนสำคัญที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้ธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จตลอดมานั่นคือ ความทุ่มเทและเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานทุกคน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้งการสนับสนุนที่ได้รับจากผู้เอาประกันภัย และพันธมิตรทางธุรกิจมาโดยตลอดสิ่งที่บริษัทฯ มุ่งมั่นมาตลอด 73 ปี ไม่เพียงแต่ “คำขอบคุณ” ที่มีให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งผู้บริหารและพนักงาน ที่มุ่งมั่นทุ่มเทความรู้ความสามารถ ดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ จนก่อให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย กลุ่มตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย ศูนย์ซ่อมมาตรฐาน คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดีเสมอมา แต่ “คำขอบคุณ” นี้ บริษัทฯ ยังส่งผ่านไปยังลูกค้าและสาธารณชน ที่ได้มอบความไว้วางใจ และเชื่อมั่นในวิริยะประกันภัยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน”

สำหรับการดำเนินงานในปี 2563 บริษัทฯ ได้ประกาศกลยุทธ์แคมเปญส่งเสริมภาพลักษณ์ อันเป็นการแสดงถึงความตั้งใจจริงที่จะส่งมอบความจริงใจเพื่อแสดงความขอบคุณไปยังลูกค้าและสาธารณชน ภายใต้นิยามที่ว่า “ขอบคุณที่ทำให้เราเป็นอันดับ 1 ตลอดมา” โดยบริษัทฯ จะสื่อสารสารหลักดังกล่าว ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ซึ่งภาพลักษณ์ที่วิริยะประกันภัยสื่อออกมานั้น จะเน้นให้เห็นภาพแห่งความจริงใจ ด้วยการนำเอาบุคลากรของบริษัทฯ ที่มีส่วนร่วมการให้บริการ เริ่มตั้งแต่จุดเริ่มต้น คือ กลุ่มตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย พนักงานส่วนรับประกัน พนักงานบริการสินไหมทดแทน และพนักงานกลุ่มสนับสนุนทุกภาคส่วน รวมไปถึงศูนย์ซ่อมมาตรฐาน และคู่ค้า มาแสดงความขอบคุณโดยตรง
ขอบคุณ ที่ให้เราดูแลคนไทยกว่า 1,000,000 เคสต่อปี
ขอบคุณ ที่เชื่อมั่นในพนักงานเคลม พร้อมดูแลอย่างเป็นธรรม
ขอบคุณ ที่เชื่อมั่นในมาตรฐานงานซ่อม ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
ขอบคุณ ที่ให้เราเคียงข้าง ด้วยศูนย์ฯ/สาขาครอบคลุมทั่วไทย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัดความสำเร็จการันตีได้จากเสียงสะท้อนของการสำรวจ การวิจัย และรางวัลจากสถาบันที่มีชื่อเสียงมากมายทั้งในและต่างประเทศ ที่เลือกให้ วิริยะประกันภัย เป็นแบรนด์อันดับแรกต่อเนื่องเป็นเวลายาวนาน อาทิ “รางวัลเกียรติยศบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น” จาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.), รางวัล “The Best Insurance Company Award” บริษัทประกันภัยรถยนต์อันดับหนึ่ง ต่อเนื่อง 16 ปี จาก บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน), รางวัล “Thailand’s Most Admired Brand” แบรนด์ครองความน่าเชื่อถือสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง ต่อเนื่อง 16 ปี จากนิตยสาร BrandAge, รางวัล “World Finance Insurance Awards” จากนิตยสาร “World Finance” นิตยสารทางการเงินที่มีชื่อเสียงระดับโลกของประเทศอังกฤษ และที่สำคัญจากข้อมูลสถิติภาครัฐบาลโดยเฉพาะ สำนักงาน คปภ. ระบุว่า วิริยะประกันภัย เป็นบริษัทที่มียอดเบี้ยประกันวินาศภัยสูงสุดต่อเนื่องมา 29 ปี และเป็นบริษัทประกันภัยรถยนต์อันดับหนึ่งต่อเนื่องถึง 33 ปี

“คำขอบคุณ” จึงเป็นการสะท้อนพันธสัญญาที่วิริยะประกันภัยได้ให้กับลูกค้าและสาธารณชนว่าเราจะมอบการบริการที่ดีที่สุด และมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านการรับประกันภัยและสินไหม ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานและพนักงานด้วยเทคโนโลยี ตลอดไปถึงการขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมมากกว่าเดิม และที่สำคัญกระบวนการพัฒนาทั้งที่ได้ดำเนินการไปแล้วและอยู่ในระหว่างการดำเนินการ เกิดจากประสบการณ์ร่วมระหว่างบริษัทกับลูกค้า ซึ่งในแต่ละปีบริษัทฯ ได้ให้บริการลูกค้ากว่า 1 ล้านเคสต่อปี จึงย่อมมีเสียงสะท้อนและมีข้อมูลความต้องการ ในอันที่นำเอาไปวิจัยให้ได้มาซึ่งผลพันธ์เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้าอยู่ตลอดเวลา