ไทยประกันชีวิตจ่ายสินไหมกราดยิงโคราช 2.7 ล้าน

491

นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Life Operation Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์มีผู้กราดยิงประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา บริษัทฯ ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บทุกราย ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า บริษัทฯ มอบความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์แบบ “พิทักษ์พลพิเศษ” โดยให้ความคุ้มครองกำลังพลกองทัพบกรวม 3 ราย เป็นเงินสินไหมมรณกรรมรวม 316,800 บาท กรมธรรม์แบบคุ้มครองสินเชื่อจำนวน 2 ราย โดยมอบเงินสินไหมมรณกรรมและเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมเพื่อปิดชำระหนี้ รวม 2,315,559 บาท และประกันชีวิตรายบุคคล คุณสุริยะ ลิมป์รัชตามร ซึ่งอยู่ระหว่างการติดต่อผู้รับผลประโยชน์ เพื่อมอบเงินสินไหมมรณกรรมจำนวน 139,510 บาท รวมสินไหมมรณกรรมที่บริษัทฯ ดำเนินการจ่ายทั้งสิ้น 2,771,869 บาท โดยบริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายสินไหมเร่งด่วนตามโครงการไทยประกันชีวิตฮอตเคลมต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมอบความคุ้มครองประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ แก่ผู้เอาประกันอีก 3 ราย ซึ่งอยู่ระหว่างการรักษาพยาบาลอีกด้วย