คปภ.- ส.ประกันวินาศภัยไทย ผนึก 8 บ.ประกันภัย ตั้ง “Pool” รับประกันแท็กซี่

434

อานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย นำ 8 บริษัทผู้รับประกันภัยรถยนต์นั่งรับจ้างสาธารณะ (รถแท็กซี่) ร่วมลงนามใน “สัญญาการเข้าร่วมรับประกันภัย โครงการประกันภัยรถยนต์นั่งรับจ้างสาธารณะ (รถแท็กซี่)” เพื่อจัดตั้งกองกลาง (Pool) สำหรับการประกันภัยรถแท็กซี่ โดยใช้กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 3 กำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยราคาเดียว 12,500 บาทต่อคัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบการรถแท็กซี่ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ โดยมี ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. เป็นประธานในพิธี ณ สำนักงาน คปภ.