TPIPP ตั้งเป้ารายได้ปี 62 แตะหมื่นล้านบาท

822

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPP ตั้งเป้ารายได้ปี 62 หมื่นล้านบาท เพิ่มประสิทธิภาพพร้อมวางแผนธุรกิจในอนาคตหนุนการเติบโต เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 12 กันยายนนี้ หลังบอร์ดมีมติจ่ายเงินปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น

ภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและการเงิน TPIPP เผยว่า บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้ในปี 2562 นี้ 10,000 ล้านบาท จากปี 2561 ที่มีรายได้ 7,915 ล้านบาท โดยในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2562 ได้บันทึกรายได้ 5,211 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าผลักดันอัตราการใช้กำลังการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะรวม 180 เมกะวัตต์ ให้มีประสิทธิภาพสูงในระดับ 95% นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตั้งหม้อต้มไอน้ำ (Boiler5 ตัว เพื่อใช้ทดแทน Boiler ตัวอื่นในกรณีที่จำเป็นต้องหยุดซ่อมบำรุง โดยปัจจุบันได้ติดตั้ง Boiler แล้ว 2 ตัว และอยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งอีก 3 ตัว คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในช่วงกลางปี 2563 เพื่อสร้างรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ภัคพล กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ พร้อมเข้าซื้อซองประมูลโครงการโรงไฟฟ้าจากขยะ เพื่อศึกษารายละเอียดและข้อกำหนด (TOR) โดยมีความสนใจเข้าประมูลโครงการโรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ชลบุรี นครราชสีมา และสงขลา

ช่วงที่ผ่านมาภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะมากขึ้น โดยร่างแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย หรือ PDP ฉบับใหม่ สำหรับการจัดหาพลังงานไฟฟ้าในระยะยาว 15-20 ปี ได้เพิ่มการสนับสนุนโรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะเป็น 900 เมกะวัตต์ จาก 500 เมกะวัตต์ เราจึงวางแผนธุรกิจในอนาคต โดยมุ่งเน้นลงทุนขยายโรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะ ซึ่งบริษัทฯ มีความพร้อมและความชำนาญ

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากงวดผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรก (ม.ค.มิ.ย 2562) ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินที่จ่ายปันผล 840 ล้านบาท มีกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 12 กันยายน 2562 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 กันยายนนี้

บริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินธุรกิจ ประกอบกับความต้องการใช้เงินลงทุนในโครงการต่างๆ ในอนาคตที่มีศักยภาพ และให้ผลตอบแทนการลงทุนที่ดีแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการต่างๆ หลายโครงการ” ภัคพล กล่าว