SCB เขย่าธุรกิจอีกรอบ ส่งต่อธุรกิจประกันให้ FWD รับช่วง

1183

หากจะถามว่า Digital Disruption ที่ถาโถมใส่ธุรกิจการเงิน สถาบันการเงินไหนที่ดูจะได้รับผลกระทบหนักที่สุด  คำตอบที่หลายๆ คนคิด คงต้องชี้ไปที่แบงก์สีม่วง ธนาคารไทยพาณิชย์

อาจเป็นเพราะจังหวะในการก้าวเดินของไทยพาณิชย์ไม่ถูกที่ถูกเวลานัก ธนาคารที่เคยเป็นยักษ์หลับ ปรับเปลี่ยนองค์กร ดึงนักการตลาดชื่อดังหลายคนเข้ามาขับเคลื่อน รับคน ขยายสาขาออกไปอย่างรวดเร็ว สวนทางกับคลื่นดิจิทัลที่เข้ามาสู่ธุรกิจ ทำให้ในช่วงปีสองปีที่ผ่านมา จะเห็นสาขาของไทยพาณิชย์ปิดตัวลงมากมาย พนักงานก็ถูกลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว

มาถึงปีนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ ยังคงมีการปรับเปลี่ยนองค์กรอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีการรายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ว่า ธนาคารได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นซึ่งมีผลผูกพันเพื่อการขายหุ้นที่ธนาคารถืออยู่ทั้งหมดในบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“SCB Life”) ให้แก่กลุ่มเอฟดับบลิวดี (FWD Group Financial Services Pte. Ltd.) บริษัทชั้นนำทางด้านประกันชีวิตในเอเชีย โดยภายหลังการซื้อขายหุ้นดังกล่าวแล้วเสร็จ ธนาคารและ SCB Life จะเข้าทำสัญญาจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านธนาคารระยะยาว โดยการเข้าทำรายการครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือด้านประกันชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์

โดยดิวการซื้อขายหุ้น SCB Life นี้ มีการทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ หรือ MOU มาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา จนได้ข้อสรุปในความร่วมมือครั้งนี้ว่า ไทยพาณิชย์ขายหุ้นที่ธนาคารถืออยู่ทั้งหมดใน บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต ให้แก่กลุ่มเอฟดับบลิวดี (FWD) เป็นจำนวน 65.79 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 99.2 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นมูลค่า 9.27 หมื่นล้านบาท ซึ่งไทยพาณิชย์จะเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของเอฟดับบลิวดี ให้แก่ลูกค้าของธนาคารผ่านช่องทางจัดจำหน่ายต่างๆ ของธนาคารเป็นเวลา 15 ปี ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตตลอดช่วงระยะเวลาความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านธนาคาร

อาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ธุรกิจประกันชีวิตเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญต่อธนาคารในระยะยาว โดยความร่วมมือกับเอฟดับบลิวดีจะเป็นการรวบรวมเอาจุดแข็งของทั้งสองฝ่ายมาสร้างมูลค่าให้กับลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เอฟดับบลิวดีถือเป็นบริษัทชั้นนำด้านประกันชีวิตในภูมิภาค ที่มีความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจง่ายและตรงกับความต้องการของลูกค้า มีความสามารถโดดเด่นด้านเทคโนโลยี รวมถึงมีทีมบริหารที่มีประสบการณ์สูง ซึ่งสิ่งสำคัญในการเป็นพันธมิตรร่วมกันในครั้งนี้ ทั้งธนาคารและเอฟดับบลิวดีมุ่งมั่นที่จะสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย โดยยึดมั่นถึงความต้องการของลูกค้ามาเป็นอันดับแรก นับว่าเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจในครั้งนี้

โดยภายหลังการทำรายการแล้วเสร็จ อาทิตย์ยืนยันว่า ลูกค้าที่ถือครองกรมธรรม์ของ SCB Life จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ลูกค้าจะยังคงได้รับผลประโยชน์ ความคุ้มครอง รวมถึงบริการอย่างต่อเนื่องดังที่กำหนดในกรมธรรม์ อีกทั้งกรมธรรม์ของ SCB Life จะได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องโดยเอฟดับบลิวดี

ด้าน ฮวิน ทัน ฟง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มเอฟดับบลิวดี กล่าวว่า ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นธนาคารชั้นนำในประเทศไทยที่มีประสบการณ์และความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง FWD มีความมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตในธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย ด้วยความร่วมมือในครั้งนี้ กลุ่มเอฟดับบลิวดีและธนาคารไทยพาณิชย์จะนำศักยภาพชั้นนำด้านประกันชีวิตและด้านดิจิทัลมาสร้างผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยตอบโจทย์เป้าหมายทางการเงินของลูกค้า

“ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์ได้รับประสบการณ์ที่ดีจากผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตชั้นนำของเอฟดับบลิวดี โดยเรามุ่งมั่นที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของลูกค้า ทั้งนี้ เราเชื่อมั่นว่าธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยยังมีโอกาสเติบโตได้มาก และเรามุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าและผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง”