วิริยะฯ จับมือ BDMS ยกระดับประกันสุขภาพหรู ในราคาเข้าถึง

1067

การเป็นบริษัทที่ได้รับความนิยมสูงสุดในธุรกิจใด ธุรกิจหนึ่ง ถือเป็นความสำเร็จในสุดยอด แต่หากบริษัทนั้น ต้องการขยายธุรกิจออกไปจากธุรกิจเดิม ความสำเร็จที่ผู้คนจดจำนั้น ก็อาจกลายเป็นอุปสรรคที่แก้ไม่ง่าย

เหมือนดังความยิ่งใหญ่ของ วิริยะประกันภัย ในธุรกิจประกันภัยรถยนต์ ที่ครองความเป็นผู้นำในตลาดมาเป็นเวลานาน ครั้นเมื่อจะขยายธุรกิจสู่การประกันสุขภาพ ก็ต้องทำความเข้าใจกับผู้บริโภคกันขนานใหญ่

เกรียงศักดิ์ โพธิเกษม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยอมรับว่า ภาพจำของผู้บริโภคเป็นอุปสรรคสำคัญในการทำตลาดประกันสุขภาพ ดังตัวอย่าง การเปิดบูตวิริยะประกันภัยในโรงพยาบาล ลูกค้าของโรงพยาบาลก็มองว่า วิริยะมาเปิดบูตขายประกันรถ ดังนั้นการจะสร้างให้ผู้บริโภครู้จักได้ จำเป็นต้องสร้างผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง แต่ตอบโจทย์ และสื่อสารไปถึงผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคกลับมาถามหาจากตัวแทนประกัน

โดยหลังจากเมื่อปลายปีที่ผ่านมา วิริยะประกันภัย ได้ร่วมมือกับ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS จัดทำโครงการอุ่นใจรักษ์ประกันสุขภาพ โดยอาศัยความแข็งแกร่งของทั้ง 2 องค์กรที่สังคมให้การยอมรับในความเป็นผู้นำที่เชี่ยวชาญด้านประกันภัยและผู้นำที่เชี่ยวชาญด้านการให้บริการทางการแพทย์ ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพเสนอเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภค ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

“ด้วยศักยภาพการให้บริการที่ทั้ง 2 ฝ่ายมีอยู่เต็มเปี่ยมและด้วยการพัฒนานวัตกรรมการบริการร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้เราจึงประกาศถึงความเป็นผู้นำการให้บริการ “Health Insurance Service Excellence” อันเกิดจาก 3 แนวคิดหลักที่เรียกว่า “Triple A” ประกอบด้วย

Accessible to the excellent hospital network เป็นการพัฒนาประกันสุขภาพที่ช่วยให้ลูกค้าได้รับการรักษาพยาบาลที่เป็นเลิศ ทั้งการรักษา และนวัตกรรมด้าน Medical Services จากทีมแพทย์พยาบาล และคุณภาพในการให้บริการ อันเป็นจุดเด่นของ BDMS โดยที่วิริยะประกันภัยได้ออกแบบประกันสุขภาพอุ่นใจรักษ์ เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการโรงพยาบาลในเครือ BDMS ทั้งในส่วนของการดูแลค่าตรวจวินิจฉัย ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล รวมถึงการดูแลหลังจากออกโรงพยาบาลได้อย่างคุ้มค่า ด้วยแผนประกันสุขภาพ 2 รูปแบบ คือ

ประกันสุขภาพอุ่นใจรักษ์ Gold ให้วงเงินความคุ้มครองสูงสุดถึง 5 ล้านบาทต่อครั้ง ค่าห้องพักสูงสุด 15,000 บาทต่อวัน นาน 365 วัน และจ่ายตามจริงสำหรับผู้ป่วยหนัก ไม่เกิน 15 วัน และค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สูงสุดครั้งละ 2,500 บาท 30 ครั้งต่อปี โดยจ่ายเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงวันละ 99 บาท สำหรับผู้เอาประกันอายุ 35 ปี

ประกันสุขภาพอุ่นใจรักษ์ Classic ให้ความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายต่อปี สูงสุด 800,000 บาท ค่าห้องพักสูงสุด 6,500 บาท สำหรับผู้ป่วยปกติ ตลอด 365 วัน และสูงสุด 13,000 บาท สำหรับผู้ป่วยหนัก ไม่เกิน 15 วัน และค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สูงสุดครั้งละ 2,500 บาท 30 ครั้งต่อปี จ่ายเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงวันละ 27 บาท สำหรับผู้เอาประกันอายุ 30-35 ปี

Affordable คือ บริการด้านประกันสุขภาพที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่เป็นภาระ ด้วยการพัฒนาแผนความคุ้มครองที่เหมาะสม เพียงพอ โดยลดข้อจำกัดต่างๆ ลงไป และที่สำคัญต้องมีค่าเบี้ยประกันที่ไม่เป็นภาระจนเกินไปกับลูกค้า และสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความยืดหยุ่นเพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ต้องการประกันสุขภาพตามความต้องการที่แตกต่างกัน รวมทั้งมีให้เลือกหลายช่องทางในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ เช่น ติดต่อผ่านช่องทางตัวแทนหรือนายหน้าของบริษัท ช่องทางการตลาดขายตรง (Direct Telemarketing) หรือ บูธอุ่นใจรักษ์ประกันสุขภาพ ซึ่งเปิดให้บริการแล้วในโรงพยาบาลหลายแห่งในเครือ BDMS ทั่วประเทศ

At Ease คือ สร้างความอุ่นใจ สบายใจ ในหลักประกันความคุ้มครองด้านสุขภาพ ที่ดูแลลูกค้าให้ได้รับประโยชน์สูงสุด โดยไม่ปฏิเสธการต่ออายุประกันแม้มีเคลม และสิทธิพิเศษอื่นๆ ให้ลูกค้า เช่น บริการเลขาส่วนตัว สิทธิพิเศษ ส่วนลดในการใช้บริการต่างๆ กับโรงพยาบาลในเครือ BDMS เป็นต้น

โดยวิริยะประกันภัยจะมีการสื่อสารผ่านภาพยนตร์โฆษณา 2 เรื่อง ภายใต้แนวคิด “Everyday for you” จากการดูแลรถสู่การดูแลคุณ สร้างการรับรู้ถึงผู้บริโภคว่า วันนี้ วิริยะประกันภัยไม่ได้มีเพียงผลิตภัณฑ์คุณภาพด้านการประกันรถเท่านั้น แต่มีผลิตภัณฑ์การประกันสุขภาพคุณภาพพร้อมนำเสนออีกด้วย

เกรียงศักดิ์ กล่าวว่า วิริยะประกันภัย ที่ดำเนินธุรกิจมายาวนานถึง 72 ปี มีลูกค้ามากกว่า 3 ล้านคน โดยยึดหลัก “ความเป็นธรรมคือนโยบาย” นำความเชื่อมั่นของลูกค้าประกันรถยนต์ต่อยอดสู่ประกันสุขภาพ ที่ให้การรักษาด้วยเครือข่ายโรงพยาบาลชั้นนำของเมืองไทย อย่าง BDMS ในราคาที่ทุกคนเข้าถึงง่ายๆ  ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มคนระดับคนร่ำรวยเท่านั้น และจะทำให้วิริยะประกันภัยสามารถขยายสัดส่วนรายได้จากกลุ่ม Non Motor ให้มากขึ้นได้

ด้าน นฤมล น้อยอ่ำ รักษาการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เผยว่า ความร่วมมือกับวิริยะประกันภัย เพื่อมอบสิทธิประโยชน์แก่กลุ่มลูกค้าของโรงพยาบาลในเครือ BDMS ถือเป็นความร่วมมือของ 2 กลุ่มบริษัท ที่มีมาตรฐานและเครือข่ายการดำเนินงานด้านการให้บริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานระดับสากล ทั้งในด้านการรักษาสุขภาพและการให้ความคุ้มครองแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ

โดย BDMS และโรงพยาบาลในเครือทั้ง 47 แห่ง มุ่งเน้นให้ความสำคัญของการมีสุขภาพดีแบบองค์รวมของคนทุกเพศและทุกช่วงวัย และยังได้การรับรองมาตรฐานการรักษาระดับสากล จากสถาบัน JCI (Joint Commission International Accreditation) และรางวัลการรับรองจากหลากหลายสถาบันทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ มีบุคลากรทางการแพทย์ มากกว่า 10,000 คนที่มีความสามารถ รวมถึงเครื่องมือทางด้านการแพทย์ที่ทันสมัย ความใส่ใจในเรื่องของการบริการที่ดีเพื่อรองรับความต้องการของผู้ป่วยทั้งชาวไทยและต่างชาติด้วยบริการด้านสุขภาพในรูปแบบต่างๆ อาทิ การตรวจสุขภาพมาตรฐานทั่วไป การให้คำปรึกษาทางด้านการแพทย์ รวมถึงให้การรักษาโรคในกลุ่มร้ายแรงที่มีผลการรักษาที่ดีและประสบความสำเร็จในการรักษา ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคสมองและระบบประสาท โรคหัวใจ และโรคกระดูก เป็นต้น นอกจากนี้ ยังให้การดูแลรักษาผู้ป่วยในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยมีทีมให้การดูแลเคลื่อนย้ายอย่างรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วย