“หอการค้าไทย” ชี้ดัชนีความเชื่อมั่นเดือนตุลาคมยังดิ่งเหว

1563

นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า จากผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยในเดือนตุลาคม 2561 ที่ผ่านมาพบว่าอยู่ที่ระดับ 48.0 ลดลงจากเดือนกันยายนที่อยู่ระดับ 48.4 ซึ่งยังต่ำกว่าค่ากลางที่ 50 ตามการชะลอตัวของการบริโภค ราคาสินค้าเกษตรหลายชนิดปรับตัวลดลง ทั้งปาล์ม และยางพารา เป็นต้น

รวมทั้งการลดลงของนักท่องเที่ยวจีน และปัญหาสงครามการค้าที่เริ่มส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมในประเทศ ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งการบริโภค การลงทุน ท่องเที่ยว เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้า และการจ้างงาน

นอกจากนี้ ยังพบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยแบบรายภูมิภาคลดลงเกือบทุกภูมิภาค มีเพียงภาคเหนือที่ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยเดือนตุลาคมปรับตัวดีขึ้น 48.2 จาก 48.0 ในเดือนก่อนหน้า เนื่องจากเข้าสู่ฤดูกาลทองเที่ยวของภาคเหนือแล้ว

ด้านนายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เสริมว่า มหาวิทยาหอการค้าไทยประมาณการณ์เศรษฐกิจไทยปีนี้ ไว้ตามเดิมที่ 4.0 – 4.2% ซึ่งจะมีการประเมินอีกครั้งหลังการประชุมสมาชิกหอการค้าทั่วประเทศสัปดาห์นี้