EXIM BANK รุกเปิดสำนักงานตัวแทนในเวียงจันทน์ หนุนการค้าการลงทุนไทย-ลาว

1650

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า ขณะนี้ EXIM BANK ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสำนักงานผู้แทนในเวียงจันทน์ เพื่อให้บริการด้านคำปรึกษาแนะนำและบริการทางการเงินแก่ผู้ส่งออกและนักลงทุนไทยที่สนใจขยายธุรกิจระหว่างประเทศกับสปป.ลาว โดยจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายน 2561 นี้ ณ อาคารเอเอ็นแซด (ANZ) ถนนล้านช้าง เวียงจันทน์

โดยมองว่า สปป.ลาว เป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายและตลาดใหม่ที่ยังมีโอกาสอีกมากสำหรับผู้ประกอบการไทย เนื่องจากเป็นประเทศที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเติบโตของ GDP สูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก มีแหล่งทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ อีกทั้งยังมีธุรกิจที่มีศักยภาพอีกมากโดยเฉพาะในธุรกิจโลจิสติกส์ โครงสร้างพื้นฐาน ท่องเที่ยว เกษตรแปรรูป ฯลฯ

EXIM BANK จึงพร้อมสนับสนุนทั้งด้านสินเชื่อและประกันการส่งออกและลงทุนเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการไทยขยายธุรกิจเข้าไปใน สปป.ลาว ได้เพิ่มขึ้นและมั่นคง นอกจากนั้นจะยังต่อยอดความเชี่ยวชาญด้านการขยายขอบเขตบริการให้ครอบคลุมการสนับสนุนเงินกู้และเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้แก่หน่วยงานภาครัฐของ สปป.ลาว ด้วย

นายพิศิษฐ์ ยังกล่าวด้วยว่า ประเทศไทยเป็นตลาดส่งออกอันดับ 2 ของ สปป.ลาว เป็นแหล่งนำเข้าสำคัญอันดับ 1 ของ สปป.ลาว และเป็นนักลงทุนต่างชาติอันดับ 2 ใน สปป.ลาว รองจากจีน สินค้าส่งออกสำคัญของไทยไป สปป.ลาว ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป รถยนต์และส่วนประกอบ เหล็กและเหล็กกล้า เคมีภัณฑ์ เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาผิว เป็นต้น