ซีไอดีไอ ชนาพัฒน์ ชูกลยุทธ์ “Internationalization” พาไทยสู่ฮับการออกแบบของภูมิภาค

1225

สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ (CIDI Chanapatana) เผยยุทธศาสตร์ “การพัฒนาความเป็นนานาชาติ” (Internationalization) มัดใจนักเรียนของสถาบันฯ ที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5% ของทุกปี โดยเฉพาะนักเรียนต่างชาติ 3 ปีที่ผ่านมาเติบโตถึง 200% พร้อมผลักดันวงการออกแบบเพื่อสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านการออกแบบในภูมิภาค

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สาคร สุขศรีวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ กล่าวว่า ในปีนี้ นับเป็นโอกาสพิเศษที่ ซีไอดีไอ ชนาพัฒน์ เป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกเครือข่ายการศึกษาด้านการออกแบบที่มีชื่อเสียงและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในนาม สมาคม Cumulus โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการออกแบบ นวัตกรรม ความร่วมมือด้านวิชาการและเชื่อมโยงบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมการออกแบบ

โดยสมาคม Cumulus ได้รับการรับรองจาก UNESCO ปัจจุบันมีสมาชิกเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านการออกแบบของโลกมากมายรวม 257 สถาบัน จาก 54 ประเทศ อาทิ Royal College of Art  ประเทศอังกฤษ Parsons  School of  Design ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Istituto Marangoni ประเทศอิตาลี เป็นต้น   ซึ่งศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สาคร มองว่าการเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม Cumulus จะเป็นสะพานเชื่อมที่สำคัญในการนำองค์ความรู้และทรัพยากรที่มีความรู้ด้านการออกแบบระดับโลกมาพัฒนานักออกแบบไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สาคร  ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของสถาบันฯ ในการสร้างให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการออกแบบระดับภูมิภาค คือ การพัฒนาความเป็นนานาชาติ (Internationalization) ในหลากหลายด้าน อาทิ การมอบทุนไปศึกษาต่อในประเทศชั้นนำด้านการออกแบบ, การทำความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำด้านการออกแบบในต่างประเทศ, การส่งนักศึกษาเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนในสถาบันชั้นนำ เป็นต้น

“ในช่วง  3 ปีที่ผ่านมา สถาบันได้รับการตอบรับจากนักศึกษาต่างชาติในอัตราการเติบโตแบบก้าวกระโดด เฉลี่ย 3 ปีที่ผ่านมาเติบโตอยู่ที่ 200% ซึ่งมาจาก 23 ประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, อิตาลี, รัสเซีย, เดนมาร์ก, ออสเตรีย, จีน, ญี่ปุ่น และ สิงคโปร์ เป็นต้น ในส่วนของนักศึกษาไทยมีอัตราการเติบโตทุกปีอยู่ที่ 5% ปัจจุบันมีนักศึกษาที่สนใจสมัครเรียนกับสถาบันทุกปี ปีละประมาณ 200 คน”

ผู้สนใจเรียนออกแบบ สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์อยู่ระหว่างรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปี 2018  ใน  2  สาขาคือ สาขา Fashion Design  และ สาขาInterior and Product Design รับจำนวนจำกัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02-741-3717-8 หรือ www.chanapatana.com หรือ facebook/chanapatana