ผู้ถือหุ้น ADB อนุมัติจ่ายเงินปันผล

1751

ภวัต วงศ์ตั้งตระกูล (กลาง) ประธานกรรมการ และหวัง วนาไพรสณฑ์ (ที่ 5 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) หรือ ADB ผู้นำผลิตภัณฑ์กาวและยาแนว และผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ พร้อมคณะผู้บริหารบริษัทฯ ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ณ โรงแรมเมเปิล ถนนศรีนครินทร์ โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ภายหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ในอัตรา 0.02 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินไม่เกิน 12 ล้านบาท กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 30 เมษายนนี้ และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561